#

Door: Ab Flipse, universiteitshistoricus

In 1989 nam de Vrije Universiteit een nieuwe huisstijl in gebruik. Centraal hierin stond een afbeelding van een blauwe griffioen. Een nieuwe huisstijl zou meer eenheid moeten brengen in de wildgroei aan logo's en lettertypen die was ontstaan. Maar de verandering hing ook samen met bezinning op de identiteit van de VU.

Op het congres 'Universiteit en identiteit', georganiseerd door Gewina, genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, stond de vraag centraal of de Nederlandse universiteiten nog een eigen identiteit hebben. Welke initiatieven zijn er in de loop der jaren geweest om te komen tot een taakverdeling tussen de universiteiten? Welke rol hebben de universiteiten afzonderlijk en gezamenlijk in deze ontwikkelingen gespeeld, en wat was het effect? Op dit congres hield ik een lezing over de invoering van de nieuwe huisstijl in 1989 en de daaropvolgende reclamecampagnes. Welk 'corporate image' stond de VU voor ogen, hoe hing dit samen met haar 'identiteit'? Welke discussies werden hierover gevoerd? Lees het verslag 'Eenheidsworst of dertien smaken' op de site Historici.nl.

Op basis van mijn lezing schreef ik een artikel dat binnenkort zal verschijnen in de bundel: Universiteit en identiteit - over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten (Hilversum: Verloren, 2017) (L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.).

Een draft-versie van het artikel is hier te downloaden als pdf:


Bij de introductie van de nieuwe huisstijl werd binnen de universiteit voorlichting gegeven over herkomst van de symboliek en het gebruik van de nieuwe huisstijl,o.a. met: