Opleiding geschiedenis, 1918-2018

In 2018 viert de opleiding geschiedenis aan de VU het honderdjarig bestaan. Sinds 1918 is het mogelijk aan de VU geschiedenis te studeren. In dat jaar werden er twee historici benoemd binnen de letterenfaculteit: A. Goslinga en A.A. van Schelven; tot 1945 zouden vijftien studenten het doctoraal geschiedenis halen. Na de oorlog, met name vanaf de jaren zestig, groeide de subfaculteit snel. Er kwamen meer studenten en er werden hoogleraren en medewerkers benoemd in een groot aantal verschillende richtingen. Anno 2018 is het onderzoek en onderwijs georganiseerd in vier onderzoeksgroepen: 'politieke geschiedenis', 'cultuurgeschiedenis en religiegeschiedenis', 'economische en sociale geschiedenis' en 'mondiale geschiedenis'.

Blogs en artikelen
In de loop van 2018 zullen op deze site, ‘Geheugen van de VU’, verschillende blogs en artikelen verschijnen over de ‘geschiedenis van Geschiedenis’ aan de VU. Overzicht verschenen artikelen:


Activiteiten
Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd.

#

De aftrap van het jubileumjaar was een speciale editie van het Historisch Café Amsterdam op 26 januari 2018.


#


Andere activeiten in het komende jaar zijn in ieder geval:

  • een wetenschappelijke congres op vrijdag 15 juni 2018
  • een pubieksevent / alumnidag, op zaterdag 16 juni 2018


Onderzoek en onderwijs in de Geschiedenis aan de VU in 2018
Op de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU is meer te lezen over het onderzoek en onderwijs van de historici van de VU. De onderzoeksgroepen vormen de basiseenheid van de afdeling: 'politieke geschiedenis', 'cultuurgeschiedenis en religiegeschiedenis', 'economische en sociale geschiedenis' en 'mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief'.

De volgende opleidingen kun je volgen: