• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Laatste berichten


Omslag-campusbundel-thumb.jpg
Nu de universiteitsgebouwen in Nederland er verlaten bijliggen vanwege de coronapandemie – en geschikt worden gemaakt voor de anderhalvemetersamenleving – breekt een nieuw hoofdstuk aan in…
KuyperjaarVU-thumb.jpg
Abraham Kuyper (1837-1920) stichtte 140 jaar geleden, samen met enkele medestanders, de Vrije Universiteit. De universiteit viert dit lustrum tijdens het academisch jaar 2020-2021 met tal…
03794thumb.jpg
Een jaar na de bevrijding, juni 1946, verscheen onder de titel De Vrije Universiteit in oorlogstijd een boekje met daarin de redevoeringen die tijdens de oorlog en het jaar erna gehouden…
omslag-thumb.jpg
Tegenover de aula van de Vrije Universiteit bevindt zich een herdenkingsmonument met daarop de namen van de oorlogsslachtoffers van de Vrije Universiteit. Over dit monument verschijnt het…
omslagBrainsBuildingsBusiness_thumb.png
'Brains, Buildings, Business: de Vrije Universiteit en Zuidas' was de titel van een tweedaags congres over de ruimtelijke en inhoudelijke integratie van Vrije Universiteit (VU) en Zuidas,…
Opening_Academisch_Jaar-1964-thumb.jpg
Officiële gebeurtenissen aan de universiteit, zoals de opening van het academisch jaar, de Dies Natalis, oraties, afscheidscolleges en promoties volgen een vast en stijlvol protocol. Een…
herstel-1993-thumb.jpg
Op 1 april jongstleden stierf mr. Anton Herstel in de leeftijd van 83 jaar. Jongere medewerkers van de Vrije Universiteit zullen zijn naam vermoedelijk niet meer kennen, maar ouderen…
Bilderdijkmuseum1931-thumb.jpg
Met het recente besluit de opleiding Nederlands niet meer aan te bieden voor nieuwe bachelorstudenten, komt een eind aan een tijdperk aan de VU. De studierichting Nederlands bestond sinds…
VUlogo_NL_Wit-178px.png