• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Laatste berichten


luchtfoto-thumb.jpg
Tweedaags congres met als doel reflectie op geschiedenis en toekomst van universiteitscampussen, in het bijzonder de VU-campus en haar relatie tot de Zuidas.
03839-compressed-thumb.jpg
In 2018 viert de School of Business and Economics van de VU het 70-jarig bestaan. In oktober 1948 ging de faculteit der Economische en Sociale Wetenschappen van start. Er waren bijna 100…
Roelink1979-thumb.jpg
C.G. van Leeuwen haalt herinneringen op aan zijn promotor, de historicus prof. dr. J. Roelink
pict-Campus-thumb.jpg
Call for papers (deadline 1 september 2018) Congres Universiteiten en hun campussen: naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België
SmitMC-thumb.jpg
Kort voor hij met emeritaat zou gaan, overleed Meijer Cornelis Smit op 16 juli 1981. Vanaf zijn benoeming aan de VU in 1955, als hoogleraar geschiedenis van de middeleeuwen en theorie van de…
DitLeven-thumb.jpg
De term Historikerstreit wordt doorgaans gereserveerd voor de strijd over de uniciteit van de Holocaust die in 1986 ontbrandde in de toenmalige Bondsrepubliek West-Duitsland. Maar ook aan de…
Smitskamp-thumb.jpg
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog verkeerde de letterenfaculteit van de Vrije Universiteit in enige verlegenheid. Terwijl Adriaan Goslinga gedurende de oorlog van onbesproken gedrag…
goslinga-college-thumb.jpg
In 1986 bestond de Utrechtse Historische Studentenkring zestig jaar, voldoende reden om eens terug te blikken op de geschiedenisstudie in de Domstad. In die terugblik ging het nadrukkelijk…
VUlogo_NL_Wit-178px.png