• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Laatste berichten


omslag-thumb.jpg
Tegenover de aula van de Vrije Universiteit bevindt zich een herdenkingsmonument met daarop de namen van de oorlogsslachtoffers van de Vrije Universiteit. Over dit monument verschijnt het…
omslagBrainsBuildingsBusiness_thumb.png
'Brains, Buildings, Business: de Vrije Universiteit en Zuidas' was de titel van een tweedaags congres over de ruimtelijke en inhoudelijke integratie van Vrije Universiteit (VU) en Zuidas,…
Opening_Academisch_Jaar-1964-thumb.jpg
Officiële gebeurtenissen aan de universiteit, zoals de opening van het academisch jaar, de Dies Natalis, oraties, afscheidscolleges en promoties volgen een vast en stijlvol protocol. Een…
herstel-1993-thumb.jpg
Op 1 april jongstleden stierf mr. Anton Herstel in de leeftijd van 83 jaar. Jongere medewerkers van de Vrije Universiteit zullen zijn naam vermoedelijk niet meer kennen, maar ouderen…
Bilderdijkmuseum1931-thumb.jpg
Met het recente besluit de opleiding Nederlands niet meer aan te bieden voor nieuwe bachelorstudenten, komt een eind aan een tijdperk aan de VU. De studierichting Nederlands bestond sinds…
luchtfoto-thumb.jpg
Tweedaags congres met als doel reflectie op geschiedenis en toekomst van universiteitscampussen, in het bijzonder de VU-campus en haar relatie tot de Zuidas. Dag 1: Historisch perspectief:…
bredero-thumb.jpg
Adriaan Hendrik Bredero (1921-2007) werd in 1976 benoemd tot hoogleraar geschiedenis der middeleeuwen als opvolger van Jan Roelink. Hij was toen ‘al’ vijfenvijftig en had dus nog ‘maar’ tien…
03839-compressed-thumb.jpg
In 2018 viert de School of Business and Economics van de VU het 70-jarig bestaan. In oktober 1948 ging de faculteit der Economische en Sociale Wetenschappen van start. Er waren bijna 100…
VUlogo_NL_Wit-178px.png