In 1932 werd door mevrouw S. Verdam-Okma en enkele andere vrouwen het 'VU-plan 1937' opgericht. Deze organisatie van gereformeerde vrouwen was bedoeld om geld in te zamelen voor de Vrije Universiteit, met name voor de Medische Faculteit. In deze film is de registratie te zien van de aanbieding van het door vrouwen gespaarde bedrag (311.781,89 gulden) in de ledenvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde grondslag in de Apollohal in Amsterdam op 28 oktober 1937.