Deze film (zonder geluid) begint met de befaamde collectebusjes waarmee vanaf de jaren dertig geld werd ingezameld om uitbreiding van de Vrije Universiteit te bekostigen. Vervolgens worden er politieke spotprenten getoond over de financiering van de VU. De toenmalige situatie van de huisvesting wordt o.a. geïllustreerd met beelden van de overvolle bibliotheek op een zolderverdieping en een plattegrond die de verspreiding van de universiteit over Amsterdam in diverse vestigingen laat zien. Afgesloten wordt met een maquette van de nieuwbouw van de VU in Buitenveldert en de collectebusjes waar geld in wordt geworpen.