Op 12 oktober 1966 werd een achttal nieuwe VU-gebouwen, waaronder het Academisch Ziekenhuis officieel geopend. De openingsbijeenkomst begon in de Rai. Minister I.A. Diepenhorst droeg symbolisch de gebouwen over aan de rector magnificus W.F. de Gaay Fortman. De genodigden vertrokken vervolgens naar de nieuwe gebouwen voor diverse feestelijkheden.