Voorlichtingsfilm uit 1968 voor studenten over de studies wis- en natuurkunde. De hoogleraar C.C. Jonker gaat in op de vraag 'Wat is natuurkunde?' en beantwoordt deze aan de hand van de geschiedenis van zeventig jaar onderzoek naar radioactiviteit. Bij de beantwoording van de vraag: 'Wat is wiskunde?', komt het probleem naar voren dat het lastig is om op begrijpelijke wijze aan een leek uit te leggen wat wiskunde nu eigenlijk behelst. In een gesprek van de hoogleraren P. Mullender en G.H.A. Grosheide met studenten worden verschillende aspecten besproken. Ook gaat het over enkele andere vragen: Aan welke criteria  moet je voldoen om deze studie te volgen? Wat kun je met deze studie doen? Wat is het doel van wiskunde? Verder wordt uitgelegd  hoe de studie en de verschillende richting er in de praktijk uit zien. Afgesloten wordt met een voorbeeld uit de praktijk middels een interview met wetenschappelijk adviseur van het natuurkundig laboratorium van Philips, prof. dr. J. Volger.

Regie: Joop van Reede ; red. natuurkunde: C.C. Jonker, J.J. van Rooijen, G.D. Thijs ; red. wiskunde: P. Mullender, G.H.A. Grosheide.