In de jaren zeventig werden verschillende universiteiten in Nederland, ook de VU, regelmatig 'bezet'. Op 22 februari 1972 werd door vijfhonderd studenten, wetenschappelijk medewerkers en ondersteunend personeel de tweede verdieping van de VU bezet. Belangrijkste eis van de bezetters was een vergaande democratisering van de bestuursstructuur. Deze bezetting zou later de naam '100-urenbezetting' krijgen. Deze werd formeel opgeheven naar aanleiding van de toezegging van directie en curatoren dat de termijn van kandidaatstelling voor de universiteitsraadsverkiezingen werd verlengd.

In februari 2022 werd een expositie en film gepresenteerd naar aanleiding van '50 jaar 100uren bezetting'.  Klik voor meer info.

[oud: 1_udgjc89l nieuw: 1_vspjz9zv]