Reportage van het honderdjarige jubileumfeest van de VU op 14 maart 1980. De opening werd verricht door staatssecretaris Nauta met het planten van een boom en het hijsen van de VU-vlag. Ter ere van dit feest waren diverse tentoonstellingen te bezichtigen. Zoals de jubileumtentoonstellingen 'Schoon en vroom : kunst in de kerk rond 1880', 'Planten uit de bijbel' en een tentoonstelling waar de rol van de computer centraal stond: 'Computer en beroep'. Tijdens de openbare zitting van het College van Decanen in de Nieuwe Kerk op de Dam, bijgewoond door koningin Beatrix, werd een leerstoel aangeboden op het gebied van de staatskunde: de Kuyper katheder. Ook werden er diverse eredoctoraten verleend, o.a. in de faculteit der sociale wetenschappen aan de Leeuwarder journalist en publicist H. Algra en in de faculteit der geneeskunde aan de arts-apotheker mevrouw drs. S. Kruyt uit Soerabaja. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke eredoctor van de VU. Directeur-generaal van de PTT, dhr. Leenman, bood de eerste jubileumzegels aan ontworpen door Gelijn Esscher. Het programma werd afgesloten door een concert in het Concertgebouw door het VU-orkest en het VU-koor met een speciaal voor deze dag geschreven compositie van Joop Voorn