U bent hier : Home / Beeld en geluid / Films

Films

1955: VU-festival. Een reportage van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

De film volgt de feestelijke gebeurtenissen van het festival ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 17-21 oktober 1955. Er wordt gestart met een dankstond in de Westerkerk te Amsterdam met toespraken van prof. Berkouwer en predikant dr. Jonker.
Daarna wordt verslag gedaan van een autorally, een simultaanschaakwedstrijd (met de schaker Donner), en een taartbakwedstrijd.

Er is een feestvergadering van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag met onder meer toespraken van prof. Anema en minister Zijlstra, en de uitreiking van een drietal ridderordes. Ten behoeve van de nieuwbouw voor het VU-ziekenhuis overhandigt de locoburgemeester van Amsterdam een bedrag van 500.000 gulden. Ook houdt mevrouw Verdam-Okma, presidente van Vrouwen VU-hulp, een toespraak.

Op de Dies Natalis worden eredoctoraten uitgereikt, en die avond is er een studentendiner. Verder in beeld een jubleumcollege van de wiskundige J.F. Koksma, en een bootrace tussen verschillende corpora op de Keizersgracht.

De feestelijkheden eindigen met een fakkeloptocht.

1959: De Vrije Universiteit bouwt aan de toekomst

Met becommentarieerde sfeerbeelden wordt een impressie gegeven van de VU voor en tijdens de bouw van het ziekenhuis en de laboratoria in Buitenveldert. Hieruit komt ook de noodzaak voor de nieuwbouw naar voren: de VU was destijds verspreid over Amsterdam in diverse panden en had bovendien te kampen met tekort aan ruimte. Met onder andere beelden van het slaan van de eerste paal van het VU-ziekenhuis op 29 december 1956.

1960: De VU bouwt. Eerst paal W&N-gebouw

Minister J.M.L.T. Cals van OKW heit aan de Amstelveense Weg te Buitenveldert de eerste paal voor het nieuwe laboratorium van de faculteit Wis- en Natuurkunde van de Vrije Universiteit. Naast het laboratorium wordt gewerkt aan de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis. Er worden beelden getoond van de div. VU-gebouwen in Amsterdam, o.a. het pand aan de Keizersgracht met het borstbeeld van Abraham Kuyper in de regentenkamer, collegezalen voor de theologische en juridische faculteiten en de centrale bibliotheek, het pand aan de Paulus Potterstraat van de Psychologie en het gebouw aan De Lairessestraat. Verder studenten die bidden voor het begin van het college en academische plechtigheden in een kerkgebouw. Het probleem van de krappe huisvesting en de grote verspreiding van de faculteiten over Amsterdam en daarmee de noodzaak tot concentratie wordt hiermee geïllustreerd. In een verklaring spreekt rector-magnificus prof. dr. I.A. Diepenhorst zijn voldoening uit over de nieuwbouw van de VU.

1965: Dies Natalis; eredoctoraat Martin Luther King

Klein gedeelte van de viering van de Dies Natalis van de VU in 1965 in het Concertgebouw te Amsterdam, met onder andere de uitreiking van eredoctoraten aan prins Bernhard en dominee Martin Luther King.

1965: Ziekenhuis vanaf de Watertoren

Beelden van het VU ziekenhuis gezien vanaf de watertoren aan de Amstelveenseweg (statische cameraopstelling)

1966: Opening nieuwe VU-gebouwen

Op 12 oktober 1966 werd een achttal nieuwe VU-gebouwen, waaronder het Academisch Ziekenhuis officieel geopend. De openingsbijeenkomst begon in de Rai. Minister I.A. Diepenhorst droeg symbolisch de gebouwen over aan de rector magnificus W.F. de Gaay Fortman. De genodigden vertrokken vervolgens naar de nieuwe gebouwen voor diverse feestelijkheden.