U bent hier : Home / Beeld en geluid / Films

Films

1968: Universiteit en Hogeschool: Voorlichtingsfilm over natuurkunde en wiskunde

 

Voorlichtingsfilm uit 1968 voor studenten over de studies wis- en natuurkunde. De hoogleraar C.C. Jonker gaat in op de vraag 'Wat is natuurkunde?' en beantwoordt deze aan de hand van de geschiedenis van zeventig jaar onderzoek naar radioactiviteit. Bij de beantwoording van de vraag: 'Wat is wiskunde?', komt het probleem naar voren dat het lastig is om op begrijpelijke wijze aan een leek uit te leggen wat wiskunde nu eigenlijk behelst. In een gesprek van de hoogleraren P. Mullender en G.H.A. Grosheide met studenten worden verschillende aspecten besproken. Ook gaat het over enkele andere vragen: Aan welke criteria  moet je voldoen om deze studie te volgen? Wat kun je met deze studie doen? Wat is het doel van wiskunde? Verder wordt uitgelegd  hoe de studie en de verschillende richting er in de praktijk uit zien. Afgesloten wordt met een voorbeeld uit de praktijk middels een interview met wetenschappelijk adviseur van het natuurkundig laboratorium van Philips, prof. dr. J. Volger.

Regie: Joop van Reede ; red. natuurkunde: C.C. Jonker, J.J. van Rooijen, G.D. Thijs ; red. wiskunde: P. Mullender, G.H.A. Grosheide.

 

1972: Bezet. Een film over de bezetting van de VU

In de jaren zeventig werden verschillende universiteiten in Nederland, ook de VU, regelmatig 'bezet'. Op 22 februari 1972 werd door vijfhonderd studenten, wetenschappelijk medewerkers en ondersteunend personeel de tweede verdieping van de VU bezet. Belangrijkste eis van de bezetters was een vergaande democratisering van de bestuursstructuur. Deze bezetting zou later de naam '100-urenbezetting' krijgen. Deze werd formeel opgeheven naar aanleiding van de toezegging van directie en curatoren dat de termijn van kandidaatstelling voor de universiteitsraadsverkiezingen werd verlengd.

In februari 2022 werd een expositie en film gepresenteerd naar aanleiding van '50 jaar 100uren bezetting'.  Klik voor meer info.

[oud: 1_udgjc89l nieuw: 1_vspjz9zv]

1979: 100 jaar VU-Vereniging: 'n impressie van 3 febr. 1979

Een impressie van de viering van het honderdjarige bestaan van de VU-vereniging. Het ochtendprogramma vond plaats in de aula en vanwege de grote belangstelling werd de opening 's middags herhaald in de medische faculteit. De dag werd geopend door mr. D. Schut, de voorzitter van het bestuur van de Vereniging. Daarna werd het herdenkingsboek aangeboden door de schrijver dr. J. Roelink. Vervolgens hield mevr. Hannie van Leeuwen, lid van het bestuur van de vereniging, een toespraak. Tijdens het middagprogramma in de medische faculteit werd, na de herhaling van de opening en de zang van het VU-koor, de groep genodigden verdeeld in 31 groepjes. Deze brachten een bezoek aan de verschillende faculteiten en het VU ziekenhuis. De dag werd feestelijk afgesloten met een receptie. Commentaar: Aart Staartjes.

1980: Dies Natalis Vrije Universiteit 100 jaar. Deel 1

Op 20 oktober 1980 vond in de Nieuwe kerk te Amsterdam in aanwezigheid van koningin Beatrix de viering plaats van de honderdste Dies Natalis van de Vrije Universiteit. Rector magnificus prof. dr. H. Verheul spreekt zijn dies-rede uit met als titel 'Een eigen Universiteit...'.

1980: Dies Natalis Vrije Universiteit 100 jaar. Deel 2

Op 20 oktober 1980 vond in de Nieuwe kerk te Amsterdam in aanwezigheid van koningin Beatrix de viering plaats van de honderdste Dies Natalis van de Vrije Universiteit. Negen eredoctoraten werden toegekend. Deze werden uitgereikt aan A.G.M. Melsen (wiskunde), C.F. Barnaby (natuurwetenschappen), G. Duby (letteren), A.B. Frielink (economische wetenschappen), H. Algra (sociale wetenschappen), J. Miguez Bonino (godgeleerdheid), Yap Thiam Hien (rechtsgeleerdheid), F.E.R. de Maar (tandheelkunde) en S. Kruyt (medische wetenschappen)

1980: Dies Natalis Vrije Universiteit 100 jaar. Deel 3

Op 20 oktober 1980 vond in de Nieuwe kerk te Amsterdam in aanwezigheid van koningin Beatrix de viering plaats van de honderdste Dies Natalis van de Vrije Universiteit. Na de uitreiking van de eredoctoraten was er een muzikaal intermezzo. Het VU-koor en VU-orkest onder leiding van dirigent Huub Kerstens voerden het Te Deura Laudamus (1946) van Hendrik Andriessen (1892-1981) uit.