U bent hier : Home / Beeld en geluid / Films

Films

1983: Rechten studeren aan de VU

Voorlichtingsprogramma voor aankomende studenten. In een band-dia serie worden eerst enkele vakgebieden uit het recht geïllustreerd aan de hand van activiteiten op de luchthaven Schiphol. De vakken in de propedeuse worden genoemd en enkele docenten worden voorgesteld. Vervolgens worden de keuzemogelijkheden in de drie-jarige doctoraalopleiding aangegeven: Nederlands recht, notariëel recht en vrije studierichting. Tenslotte wordt ingegaan op de beroepsmogelijkheden voor afgestudeerde juristen Samenstelling Commissie publiciteit en mentoraat Juridische Faculteit.

 

1983: Rechtshulp VU: studenten als hulpverleners

Reportage over het werk van de Vakgroep Rechtshulp VU. Cliënten kunnen via het spreekuur van Rechtshulp VU in enkele buurthuizen of per telefoon juridisch advies krijgen. Spreekuur en telefoondienst worden bemand door studenten die op deze wijze de geleerde theorie in praktijk kunnen brengen en bovendien met aspecten van hulpverlening in aanraking komen als contact met cliënten en samenwerking met andere disciplines. In het programma beelden van gesprekken met cliënten, van nabesprekingen met teams in buurthuizen en van werkbesprekingen op de faculteit met docenten die in bepaalde gevallen ook als advocaat van cliënten kunnen optreden. Verder vertellen studenten over dit werk en het belang ervan voor hun opleiding. Samenstelling Dick Jalink en Sietse Steenstra

1984: Hoe Jacob en Video elkaar vonden...

Voorlichtingsfilmpje waarin het plan van de Vrije Universiteit wordt uiteengezet om 's nachts onderwijs- en voorlichtingsprogramma's uit te zenden via het kabelnet van Amsterdam. Het plan wordt gepresenteerd als het voorgenomen huwelijk tussen Jacob Kabel en Video Band. Enkele gebruiksmogelijkheden van uit te zenden programma's worden genoemd. Arend Gideon van Dam, Ben van Kaam.

1984: Natuurkunde, een studie waard? (voorlichtingsprogramma)

Voorlichtingsprogramma voor aankomende studenten van de Voorlichtingscommissie Natuurkunde en Sterrenkunde bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. In een band-diaserie wordt de opzet van de natuurkundestudie in de twee-fasenstructuur uiteengezet. In het eerste jaar van de eerste fase oriëntatie op het vak. Ingegaan wordt op de verdeling van de tijd naar studievorm en studieinhoud. In het tweede jaar verbreding van het studieterrein, waarbij de "structuur van de materie" centraal staat. In het derde jaar verdieping en in het vierde specialisatie. De specialisatierichtingen worden kort gepresenteerd. Verder aandacht voor de beroepsperspectieven en voor de mogelijkheden van activiteiten naast de studie (bestuurlijke activiteiten, mentoraat, ontspanningsmogelijkheden). Samenstelling Piet Blankert en Pieter Licht

1984: Opening telefooncentrale: geschiedenis van de telefoon aan de Vrije Universiteit

Korte documentaire over de geschiedenis van de telefoon aan de vrije Universiteit n.a.v. de opening van de telefooncentrale

1984: Pedagogen aan het werk: pedagogiek studeren aan de Vrije Universiteit

Voorlichtingsprogramma. Een orthopedagoge, een schoolbegeleider en een sociaal-pedagogisch onderzoeker worden getoond in hun werkomgeving. Zij geven commentaar op het werk dat zij doen en op het belang van hun opleiding voor hun werk. Daarnaast geeft drs. H. Baartman, docent aan de Vrije Universiteit, een toelichting op het vak pedagogiek en enige informatie over opzet en inhoud van de studie. Aan het slot van het programma wordt enige aandacht besteed aan de kansen op werk voor afgestudeerde pedagogen. Samenstelling: Leo Bijlmer et al.