In 1989 nam de Vrije Universiteit een nieuwe huisstijl in gebruik. Centraal hierin stond een afbeelding van een blauwe griffioen. Een nieuwe huisstijl zou meer eenheid moeten brengen in de wildgroei aan logo's en lettertypen die was ontstaan. Maar de verandering hing ook samen met bezinning op de identiteit van de VU.

Door: Ab Flipse, universiteitshistoricus

Op het congres 'Universiteit en identiteit', georganiseerd door Gewina, genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, hield ik een lezing over deze verandingen. Op dit congres stond de vraag centraal of de Nederlandse universiteiten nog een eigen identiteit hebben. Welke initiatieven zijn er in de loop der jaren geweest om te komen tot een taakverdeling tussen de universiteiten? Wat zijn de verschillen in taken en imago tussen de universiteiten? Op dit congres hield ik een lezing over de invoering van de nieuwe huisstijl in 1989 en de daaropvolgende reclamecampagnes. Welk 'corporate image' stond de VU voor ogen, hoe hing dit samen met haar 'identiteit'? Welke discussies werden hierover gevoerd? Een verslag van het congres is te lezen op de site Historici.nl: 'Eenheidsworst of dertien smaken'.

Een bundel met de lezingen van het congres is inmiddels verschenen: Universiteit en identiteit - over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten (Hilversum: Verloren, 2017) (L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.).

Mijn artikel is  te dowloaden via onderstaande link:

Ab Flipse, 'Van Maagd naar Griffioen: Identiteit en Corporate Identity van de VU'

Bij de introductie van de nieuwe huisstijl werd binnen de universiteit voorlichting gegeven over herkomst van de symboliek en het gebruik van de nieuwe huisstijl,o.a. met:


Deel dit artikel