Tijdens de Opening van het Academisch Jaar 2017 ontvangt de Britse letterkundige en religiewetenschapper Karen Armstrong een eredoctoraat van de VU. Zij is daarmee de vijfenzeventigste eredoctor van de VU.

Door: Ab Flipse

In 1930 werden er voor het eerst eredoctoraten verleend door de VU. Op grootse wijze vierde de VU toen haar 50-jarig bestaan; alles werd uit de kast gehaald om het jubileum luister bij te zetten. De uitreiking van een aantal eredoctoraten paste daarbij. Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw verlenen universiteiten eredoctoraten aan personen die op eigenzinnige wijze een bijdrage aan de wetenschap leverden. Zo’n persoon kon zowel een academicus als een buitenstaander zijn. Het verschijnsel ‘eredoctoraat’ is daarmee een stuk minder oud dan de universiteiten zelf. De VU greep in 1930 haar gouden jubileum aan om zich bij deze, relatief jonge, traditie aan te sluiten. Discussie was er, net als aan andere universiteiten, over de vraag of de verdienste van de eredoctor per se wetenschappelijk moest zijn, of dat ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage voldoende was.

In 1930 besloot de VU vier eredoctoraten uit te reiken, waarvan er een, in de Rechten, ging naar Hendrikus Colijn, iemand zonder academische vorming, maar met grote bekendheid en maatschappelijke verdienste. Colijn had zelf aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen een eredoctoraat van de VU, vanwege zijn nauwe verbondenheid met de universiteit: hij was sinds 1922 voorzitter van het college van directeuren. Maar de VU wilde doorzetten: ze vreesde dat anders zeker een andere universiteiten Colijn met een eredoctoraat zou eren.

Het waren vooral Colijns verdiensten in nationale en internationale politiek die werden genoemd in de voorbereiding. Colijn had een achtergrond in het leger, in het bedrijfsleven, vooral in Indië, en was ook kort minister van oorlog geweest. In 1923 werd hij minister van Financieën, en vanaf 1925 tot 1926 premier. In 1933 zou hij opnieuw premier worden.

Na 1930 zouden er met regelmaat eredoctoraten worden verleend door de VU. De bekendste eredoctor van de VU is ongetwijfeld Martin Luther King, die in 1965 werd onderscheiden. Lees en bekijk hier meer over het eredoctoraat voor Martin Luther King.

Eredoctoraten zijn in geschiedenis van de VU, op een enkele uitzondering na, uitgereikt tijdens de Dies Natalis, de stichtingsdag, 20 oktober. Het is dus bijzonder dat Armstrong haar eredoctoraat ontvangt tijdens de Opening van het Academisch Jaar.

Over het eredoctoraat voor Karen Armstrong, is meer te lezen op de site van de VU.

Over de eredoctoraten aan de VU verscheen in 2007 het boek ‘Het is ons een eer en genoegen’. Een gedigitaliseerde versie is hier te lezen.

 


Deel dit artikel