Tegenover de aula van de Vrije Universiteit bevindt zich een herdenkingsmonument met daarop de namen van de oorlogsslachtoffers van de Vrije Universiteit. Over dit monument verschijnt het boek Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam: Boom 2020). De presentatie van dit boek vindt plaats op 1 april 2020 op een nader te bepalen datum [uitgesteld vanwege corona]. Update 11 september 2020: Het boek is verschenen: meer informatie

In de Tweede Wereldoorlog heeft de Vrije Universiteit bijna honderd leden van haar academische gemeenschap verloren. Zij waren (oud-)student, hoogleraar, medewerker of bestuurder. Direct na de oorlog werden velen van hen in universitaire bijeenkomsten naam voor naam herdacht en werd ook de wens uitgesproken om een blijvend herinneringsteken voor de gevallenen op te richten. Dit heeft geresulteerd in twee herdenkingsplaquettes met iets meer dan negentig namen. Deze zijn in 1952 geplaatst op een centrale plek in de universiteit, eerst in de hal van het universiteitsgebouw aan Keizersgracht 162 en vanaf de jaren zestig tegenover de aula in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit aan de De Boelelaan.

In het boek Een oorlogsplaquette ontrafeld wordt elk van de gevallenen met een korte biografie weer tot leven gewekt. Naast de biografieën wordt de geschiedenis van de totstandkoming van de plaquette beschreven en een groepsportret van de gevallenen geboden. Ook wordt nagegaan hoe het herdenken aan andere Nederlandse universiteiten heeft plaatsgevonden en overwogen hoe de Vrije Universiteit in de hedendaagse samenleving om kan gaan met de toenmalige veelal christelijke idealen van de gevallenen.

Tijd en plaats boekpresentatie [Wordt uitgesteld]

De toegang tot de boekpresentatie is vrij. Op de receptie is het boek verkrijgbaar. Meer info via hdc@vu.nl of 020-598 5270. Zie ook de website van het HDC

Programma [op nader te bepalen datum]
14.00 Ontvangst
14.30 Opening Bart Wallet, directeur HDC
14.35 George Harinck, hoogleraar geschiedenis VU, redacteur van Een oorlogsplaquette ontrafeld
14.50 Wim Berkelaar, medewerker HDC, auteur van de biografieën
15.05 Ilja Veldman, emeritushoogleraar kunstgeschiedenis VU, dochter van een van de gevallenen
15.20 Muziek
15.25 Boekaanbieding aan Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur VU
15.35 Kranslegging
15.45 Receptie

Wandeling
Voorafgaand zal een wandeling plaatsvinden langs plekken in Amsterdam-Zuid die met de Vrije Universiteit in de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, met toelichting van historicus Gert van Klinken. De wandeling duurt ongeveer een uur. Belangstellenden verzamelen zich om 10.30 uur bij de balie van de PThU, in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (eerste verdieping). U kunt zich aanmelden bij Gert van Klinken: gjvanklinken@pthu.nl

Boekgegevens
Wim Berkelaar, Ab Flipse, George Harinck (red.), Tjeerd de Jong en Gert van Klinken, Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2020, ISBN 978 902443 3148. 326 pag., € 20,-.

Inhoud

  • Ten geleide – George Harinck

  • ‘Deze reeds veel te lang slepende zaak.’ – De geschiedenis van de totstandkoming van de gedenkplaat van de Vrije Universiteit voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, 1945-1952 –George Harinck

  • Herinneren aan de Vrije Universiteit. Gezina van der Molen en de ‘affaire Bloemendaal’ - Gert van Klinken

  • ‘Het herdenken der slachtoffers gevoeld als een eerste plicht.’ Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur aan Nederlandse universiteiten – Ab Flipse

  • De samenstelling van de groep gevallenen op de gedenkplaat – George Harinck en Tjeerd de Jong

  • De biografieën – Wim Berkelaar

  • Naamregister

  • Personalia


Deel dit artikel