VU-stichter en hoogleraar Abraham Kuyper maakte in 1898 een reis door de Verenigde Staten. Kuyper ging naar Princeton om er een eredoctoraat in ontvangst te nemen en hij hield daar de fameuze Stone Lectures over de betekenis van het Calvinisme. Kuypers maakte daarna een reis van vier maanden door Amerika. Historicus George Harinck reisde in het voetspoor van Abraham Kuyper en maakte er een tv-serie en boek over.

Kuyper bereisde de Oostkust, bezocht de president in het Witte Huis, en trok naar de Nederlandse emigrantengemeenschappen in het Midden Westen. Hoe langer hij in Amerika verbleef, hoe meer uitnodigingen voor spreekbeurten hij ontving. Hij bewonderde Amerika om zijn burgerlijke vrijheden en om de publieke rol van religie, twee zaken die volgens hem nauw met elkaar samenhingen. Maar onderweg stuitte hij ook op de macht van de dollar in de politiek, de oppervlakkigheid van de godsdienst en de spanning tussen blanken en zwarten.

Historicus George Harinck reist in de documentaireserie 'Varia Americana' in het spoor van Abraham Kuyper door de Verenigde Staten. Harinck maakt dezelfde reis, belicht Kuypers indrukken en vraagt zich af hoe diens beeld van de Verenigde Staten zich verhoudt met het land anno 2016. Maandag 9 mei is in het Hoofdgebouw van de Vrij Universiteit Amsterdam de preview van de tv-serie en de presentatie van het boek dat Harinck schreef over zijn reis.

Vorige jaar maakte George Harinck een succesvolle tv-serie en boek over een latere reis van Kuyper. In 1905 reisde Kuyper negen maanden in de landen om de Middellandse Zee en schreef daarover het boek ‘Om de oude wereldzee’, over de spiritualiteit rond de Middellandse Zee en de verhouding tussen het christendom en de islam.

De televisieserie Varia Americana - In de voetsporen van Abraham Kuyper, is vanaf woensdag 12 mei wekelijks te zien op NPO2, 20:25 uur
Meer info en aanmelden voor de presentatie: website Vrije Universiteit

Bronnen

Kuypers reisverslag Varia Americana digitaal op deze site

Kuypers Stone Lectures on Calvinism op deze site.

Kuypers boeken Om de oude wereldzee, deel 1 en deel 2 op deze site.


Deel dit artikel