Abraham Kuyper (1837-1920) stichtte 140 jaar geleden, samen met enkele medestanders, de Vrije Universiteit. De universiteit viert dit lustrum tijdens het academisch jaar 2020-2021 met tal van activiteiten, geïnspireerd door het gedachtegoed van Kuyper. Aanleiding om dit jaar extra aandacht te geven aan Kuyper is het feit dat het op 8 november een eeuw geleden is dat Kuyper overleed.

Kuyper had uitgesproken opvattingen over de samenleving, waardeerde pluriformiteit positief, en was strijder voor democratie. Tijdens de verschillende activiteiten die georganiseerd gaan worden, zullen de thema’s ‘sociaal ondernemen’, ‘diversiteit’ en ‘democratie’ centraal staan. De manier waarop de schijnbaar onvermoeibare Kuyper in de politiek, in het onderwijs, in de kerk, in de wetenschap en in de pers een nieuwe vorm gaf aan de samenleving, is nog altijd een bron van inspiratie. Niet alleen voor de VU, maar ook voor velen daarbuiten.

Opening Kuyperjaar
Op 1 oktober 2019 organiseerde het HDC Center for Religious History het seminar Op naar 140 jaar Vrije Universiteit, met bijdragen van Fred van Lieburg, Ab Flipse en Jacob Bouwman.

De aftrap van het Kuyperjaar vond plaats op 28 januari 2020 met een bijeenkomst georganiseerd door het Friesch Dagblad in samenwerking met de VU. Hoogleraar voor de geschiedenis van het neocalvinisme George Harinck hield tijdens deze avond een lezing onder de titel ‘Abraham in wonderland’

Lees een verslag van deze avond in het Friesch Dagblad.
Download de lezing van George Harinck:

George Harinck - Abraham in wonderland (pdf)


Activiteiten academische jaar VU 2020-2021
Alle informatie over de Kuyperweek en overige activiteiten in het lustrumjaar waaronder verschillende congressen, lezingen en seminars, binnen en buiten de VU, is is terug te vinden op de speciale pagina op de website van VU, en de agenda van het HDC Center for Religious History.

Online expositie 'VU-voorwerpen en hun verhalen'
In de online expositie ‘VU-voorwerpen en hun verhalen’ tonen we voor elke vijf jaar van de VU-geschiedenis een markant voorwerp uit de VU erfgoedcollectie. Studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van nu én vroeger, vertellen je de verhalen achter de voorwerpen. Bekijk hier de expositie-pagina.

Herdenking op het graf van Abraham Kuyper

Op 12 november 2020 werd herdacht dat Abraham Kuyper een eeuw eerder werd begraven op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag. Tijdens de een herdenkingsbijeenkomst in Den Haag werd de bundel Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman gepresenteerd. De lezingen die op deze bijeenkomst werden gehouden, verschenen in de bundel Abraham Kuyper herdacht.

Bestuursstructuur Abraham Kuyperjaar
Voor de organisatie van het Kuyperjaar is een stuurgroep ingesteld, die wordt ondersteund door een programmaraad.

Leden stuurgroep: Kathleen Ferrier (voorzitter), Don CederAnne DijkGeorge HarinckMegan TerpstraRenée van SchoonhovenVinod Subramaniam en Jacob Bouwman (secretaris) en Auley Boermann (student assistent)

Leden programmaraad: Kathleen Ferrier (voorzitter), Kees van der KooijAb FlipseRené van WoudenbergHilde van Wijngaarden en anderen die betrokken zijn bij verschillende activiteiten.

Met ideeën of vragen over het Kuyperjaar kan men terecht bij de secretaris Jacob Bouwman. E-mail: j.w.bouwman@vu.nl

Eigen initiatieven zijn uiteraard van harte welkom en kunnen ook op GeheugenvandeVU worden vermeld. Neem daarvoor contact op met de coordinator van GeheugenvandeVU en universiteitshistoricus Ab Flipse a.c.flipse@vu.nl


Deel dit artikel