Op 8 november 2020 is het precies 100 jaar geleden dat Abraham Kuyper overleed. Op 12 november 1920 werd hij begraven op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag. Om dit te markeren verschijnt de bundel Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman, onder redactie van Ab Flipse (universiteitshistoricus VU) en Bert Lever (voorzitter Terebinth, stichting voor funerair erfgoed) .

In het Kuyper-jaar 2020 wordt Abraham Kuyper op tal van manieren herdacht, waarbij aandacht is voor allerlei aspecten van zijn leven en werk. Bij een herdenking een eeuw na zijn dood is het gepast ook in het bijzonder stil te staan bij zijn overlijden en teraardebestelling. In de bundel Abraham Kuyper en de dood, staat het einde van Kuypers veelbewogen leven centraal: zijn begrafenis en graf en de manier waarop hij werd en wordt herdacht. Ook wordt gekeken naar de manier waarop Kuyper gedurende zijn leven werd geconfronteerd met de dood.

Bekijk  de filmbeelden van de begrafenis  uit 1920: De plechtige teraardebestelling van Dr. A. Kuyper.
(NB: als de film niet start, probeer een andere browser).

Boekgegevens:
Ab Flipse en Bert Lever (red.), Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman (Amstelveen: Eon Pers 2020 - een initiatief van de VU Amsterdam en Terebinth) | 48 pp. | ISBN 978 90 77246 93 1
Inhoud:

- Woord vooraf - Vinod Subramaniam, rector magnificus VU
- Inleiding: herdenken bij het graf van Abraham Kuyper - Ab Flipse en Bert Lever
- De begrafenis van Abraham Kuyper - Bert Lever
- Doodsbloemen: Abraham Kuyper tussen rouw en hoop - George Harinck
- 'Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijne ruiters!' Redevoeringen tijdens Kuypers begrafenis - Ab Flipse
- Familiegraf Dr. A. Kuyper - Bert Lever
- Een zwijgend eerbetoon, Abraham Kuypers dodenmasker - Johan Snel
- Bijlage: aanwezigen in het sterfhuis

Bestellen
Vanaf 12 november is het boek verkrijgbaar.  De prijs is € 10,00 per stuk incl. verzend- en administratiekosten. Bestellen kan door een e-mail met adresgegevens en aantal gewenste exemplaren te sturen aan: a.c.flipse@vu.nl en tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken naar rekening NL68 INGB 0006 8454 44 t.n.v. Stichting Batavia Academica te Amsterdam o.v.v. 'Abraham Kuyper en de dood'.

Herdenken
De eerder aangekondigde boekpresentatie en grote herdenkingsbijeenkomst op de begraafplaats is  vanwege de aangescherpte coronamaatregelen helaas afgelast.

Update 13 november:
In een kleine herdenkingsbijeenkomst legden de auteurs van de bundel op 12 november een palmtak bij het graf. Lees een verslag in het Reformatorisch Dagblad: 'Honderdste begraafdag Kuyper herdacht met leggen palmtak'

Update 29 december:
In het Algemeen Dagblad verscheen in de rubriek 'Eeuwig Den Haag': 'Abraham Kuyper overleed 100 jaar geleden: "Door de menigte gaat een ontroering

Update 31 januari 2021
De toespraken die uitgesproken werden bij de herdenkingsbijeenkomst in kleine kring, zijn gepubliceerd onder de titel Abraham Kuyper herdacht. Oud Eik en Duinen, 12 november 2020.

Hieronder vindt u enkele foto's van de ceremonie  op 12 november 2020, alsmede het krantenverslag van de herdenkingsbijeenkomst die plaatsvond in1937.


Bert Lever (links) en Ab Flipse leggen een palmtak op het graf van Abraham Kuyper, Oud Eik en Duinen, Den Haag, 12 november 2020.
Auteurs van de bundel
Bert Lever (links) en Ab Flipse na het leggen van de palmtak met in hun hand de publicatie
Krantenverslag Kuyper-herdenking 1937. Uit: De Standaard, 1 november 1937.

Deel dit artikel