Op 12 november 2020 vond op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag de herdenking plaats van het feit dat Abraham Kuyper daar honderd jaar eerder begraven werd.

Vanwege strikte coronamaatregelen kon de oorspronkelijk geplande herdenkingsbijeenkomst en boekpresentatie van het boek Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman geen doorgang vinden. In plaats daarvan vond een bijeenkomst plaats in zeer kleine kring. In een vrijwel lege aula werd een aantal toespraken gehouden door de auteurs en uitgever van Abraham Kuyper en de dood, waarna de bijeenkomst werd afgesloten met een ceremonie bij het graf van Kuyper. De genodigden was gevraagd om een of twee bijdragen voor te bereiden rond een citaat van of over Kuyper. Aangezien bijna niemand de bijeenkomst kon bijwonen zijn de uitgesproken herdenkingswoorden nu ook in een boek samengebracht.

Initiatiefnemer van deze bijeenkomst en redacteur van het boek, Bert Lever, voorzitter van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, ‘overhandigde’ het eerste exemplaar van de bundel digitaal aan Ab Flipse, universiteitshistoricus van de VU (zie foto hieronder).

Boekgegevens

Bert Lever (red.), Abraham Kuyper herdacht. Oud Eik en Duinen, 12 november 2020 (Bennekom: Uitgeverij Hepar, 2021) | 64 pp. | ISBN: 978 90 9034 258 0

- Welkom - Bert Lever
- Kuyper voorlezen bij Sandy Hook - George Harinck
- Kuyper schenkt - Hans Seijlhouwer
- Een weldadig bad - Bert Lever
- Met forschen armzwaai - Bert Lever
- De deur van het hart - Johan Snel
- Het visioen dat elk van ons raakt - Johan Snel
- Het wegsterven van een eeuw - Ab Flipse
- Een palmtak op Kuypers graf! - Ab Flipse
- Bij het graf: Hoe zalig is het volk - Bert Lever.

 
Bestellen

De prijs van de bundel is € 10,00  incl. verzend- en administratiekosten. Bestellen kan door een e-mail met adresgegevens en aantal gewenste exemplaren te sturen aan: a.c.flipse@vu.nl en tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken naar rekening NL68 INGB 0006 8454 44 t.n.v. Stichting Batavia Academica te Amsterdam o.v.v. ‘Abraham Kuyper herdacht’.

Bert Lever (rechts) 'overhandigt' digitaal het eerste exemplaar van 'Abraham Kuyper herdacht' aan Ab Flipse


Deel dit artikel