Op 10 november 2022 verscheen de bundel Jan Lever – Honderd: Terugblikken op leven en werk van VU-bioloog Jan Lever (1922-2010). Deze bundel werd gepresenteerd op een symposium ter gelegenheid van Levers honderdste geboortejaar.

Jan Lever (1922-2010) werd in 1950 op jonge leeftijd benoemd tot lector en twee jaar later tot hoogleraar dierkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werd de belangrijkste grondlegger van de Biologie aan deze universiteit. Publieke bekendheid verwierf hij vooral door zijn intensieve betrokkenheid bij het onderwerp ‘schepping en evolutie’. Hij verdedigde, in talloze publicaties en lezingen, de principiële verenigbaarheid van scheppingsgeloof en evolutietheorie.

Historici, theologen en biologen blikken in deze bundel terug op zijn leven en werk. Hoe kunnen we zijn opvatting over schepping en evolutie begrijpen in de toenmalige context? Hoe heeft zijn denken zich ontwikkeld? En hoe kijken we hierop terug vanuit het huidige debat? Ook wordt gekeken naar zijn biologisch onderzoek en onderwijs, en diverse andere bezigheden. Hierdoor ontstaat een beeld van een veelheid aan activiteiten, maar ook van een onderliggende levens- en onderzoekshouding, die nog steeds kan inspireren.

Boekgegevens
Ab Flipse (red.), Jan Lever - Honderd. Terugblikken op leven en werk van VU-bioloog Jan Lever (1922-2010) (Amsterdam: HDC; 158 pp.; ISBN: 9789072319418; Donum-reeks dl. 21).

- Ab Flipse – Inleiding
- Ab Flipse – Tussen Utrecht en Amsterdam: zoektocht naar een christelijke biologie. Studie- en promotietijd van Jan Lever, 1939-1950
- Gijsbert van den Brink – ‘Maar ik heb de belangrijkste, de meest kardinale geloofspunten, met grotere overtuiging, behouden.’: Jan Lever en hedendaagse evangelicals over de oorsprongsvragen
- Diederik Blankesteijn – Blijven of verdergaan? De receptie van Jan Levers boek Waar blijven we? (1969)
- Nico M. van Straalen – Asymmetrie van weekdieren in het werk van Jan Lever
- Jelte Rozema en Linus van der Plas – Herinneringen aan professor Jan Lever
- Rinny E. Kooi – Jan Levers passie voor bomen
- Bert Lever – Jan Lever en de genealogie

 

Bestellen

Het boek is te koop voor € 15,00 ( incl. verzend- en administratiekosten). Bestellen kan door een e-mail met adresgegevens te sturen aan: a.c.flipse@vu.nl en tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken naar rekening NL68 INGB 0006 8454 44 t.n.v. Stichting Batavia Academica te Amsterdam.

Ook kan het boek besteld worden bij de VU-boekhandel.

Aanwezigen op het symposium op 10 november 2022 kregen het boek cadeau. Ook alle donateurs van het HDC Centre for Religious for History krijgen het boek thuisgestuurd. Recensie-exemplaren kunnen worden aangevraagd via bovenstaande e-mailadres.

Hieronder enkele foto's van het symposium (klik op de foto om deze te vergroten)


Welkom door Fred van Lieburg
Ab Flipse
Gijsbert van den Brink
Diederik Blankesteijn en discussieleider Wim Berkelaar
Nico van Straalen
Jelte Rozema
Rinny E. Kooi
Bert Lever
Ab Flipse
Ab Flipse overhandigt eerste exemplaar aan dhr. Hans Lever.

Deel dit artikel