Op 10 november 2022 wordt een symposium georganiseerd aan de Vrije Universiteit waarop leven en werk van de bioloog Jan Lever (1922-2010) centraal staan. Aanleiding is het feit dat het in 2022 een eeuw geleden is dat Lever werd geboren. In het najaar vindt tevens de expositie ‘Een leven vol verwondering’ over Lever plaats, samengesteld door de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek.

Lever werd in 1950 op 28-jarige leeftijd benoemd tot lector aan de VU, en twee jaar later werd hij hoogleraar. Als dierkundige zou hij, samen met de plantkundige L. Algera, de belangrijkste grondlegger worden van de Biologie aan de VU. Publieke bekendheid verwierf Lever vooral door betrokkenheid bij het onderwerp ‘schepping en evolutie’ waarover hij publiceerde voor een breed publiek, en tal van lezingen, en ook radiotoespraken hield. Het symposium, het boek dat zal verschijnen, en de expositie, beogen verschillende aspecten van Levers veelzijdige werk te belichten, waardoor een beeld ontstaat van de grote diversiteit van zijn interesses, passend bij zijn motto 'Alles is interessant, als je er in begint te graven.'

Met bijdragen van Ab Flipse, Gijsbert van den Brink, Jelte Rozema, Linus van der Plas, Diederik Blankesteijn, Nico van Straalen, Rinny E. Kooi en Bert Lever.

Nader informatie over het programma volgt binnenkort.

 

Meer informatie over Jan Lever.

Contact symposium: Ab Flipse, a.c.flipse@vu.nl ; Contact expositie: Liselotte Neervoort: l.l.neervoort@vu.nl

Organisatie: HDC Centre for Religious History, in samenwerking met Clue+: Research Institute for Culture, Cognition, History and History; Stevin Centre for History of Science and Humanities; Universiteitsbilbiotheek Bijzondere Collecties.

 

 


Deel dit artikel