Het boek 'Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam' (Amsterdam: Boom 2020), dat door de coronacrisis dit voorjaar niet kon worden gepresenteerd, is nu verschenen en verkrijgbaar in de boekhandel.

Tegenover de aula van de Vrije Universiteit bevindt zich een herdenkingsmonument met daarop de namen van de oorlogsslachtoffers van de Vrije Universiteit. In het boek Een oorlogsplaquette ontrafeld wordt elk van de gevallenen met een korte biografie weer tot leven gewekt. Naast de biografieën wordt de geschiedenis van de totstandkoming van de plaquette beschreven en een groepsportret van de gevallenen geboden. Ook wordt nagegaan hoe het herdenken aan andere Nederlandse universiteiten heeft plaatsgevonden en overwogen hoe de Vrije Universiteit in de hedendaagse samenleving om kan gaan met de toenmalige veelal christelijke idealen van de gevallenen.

Boekgegevens
Wim Berkelaar, Ab Flipse, George Harinck (red.), Tjeerd de Jong en Gert van Klinken, Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2020, ISBN 978 902443 3148. 326 pag., € 24,90.

Inhoud

·       Ten geleide – George Harinck

·       ‘Deze reeds veel te lang slepende zaak.’ – De geschiedenis van de totstandkoming van de gedenkplaat van de Vrije Universiteit voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, 1945-1952 –George Harinck

·       Herinneren aan de Vrije Universiteit. Gezina van der Molen en de ‘affaire Bloemendaal’ - Gert van Klinken

·       ‘Het herdenken der slachtoffers gevoeld als een eerste plicht.’ Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur aan Nederlandse universiteiten – Ab Flipse

·       De samenstelling van de groep gevallenen op de gedenkplaat – George Harinck en Tjeerd de Jong

·       De biografieën – Wim Berkelaar en Tjeerd de Jong

·       Naamregister

·       Personalia


Deel dit artikel