U bent hier : Home / Disclaimer

De website Geheugen van de VU is ontwikkeld onder auspiciën van de Historische Commissie van de VU en is ondergebracht bij de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De Vrije Universiteit is niet verantwoordelijk voor deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Voor actuele informatie over de Vrije Universiteit wordt verwezen naar de website van de VU.

Aan gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het projectteam en de Historische Commissie VU zijn niet verantwoordelijk voor externe pagina's waarnaar wordt verwezen.

Het beeldmateriaal op deze site is afkomstig uit de Fotocollectie HDC en de Collectie Historische VU-films. Voor vragen over het beeldmateriaal dient contact te worden opgenomen met de collectiebeheerder. Wanneer u meent recht te kunnen doen gelden op bepaalde onderdelen in deze site, neem dan contact op met de redactie.