Database studenten 1880-1940

In het kader van een onderzoek naar de geschiedenis van het studentenleven aan de VU is een database samengesteld waarin zijn opgenomen de namen en gegevens van alle studenten die tussen 1880 en 1940 stonden ingeschreven. De database is beschikbaar voor onderzoek.

In deze database zijn allerlei gegevens verzameld van studenten die van 1880-1940 aan de Vrije Universiteit stonden ingeschreven. Deze zijn ontleend aan het Album discipulorum, het archief van de pedel en aan de archieven van het studenten-corps. Niet alle relevante stukken zijn bewaard gebleven, en de stukken die nog wel beschikbaar zijn, zijn lang niet altijd compleet. Opvallend is bijvoorbeeld het ontbreken van examengegevens van de Faculteit der Rechtswetenschap. Vandaar dat deze slechts bekend zijn uit de Almanak van het Corps, en dus vanaf 1898. Lacuneus is ook de administratie van het Corps en van de verschillende studentenverenigingen. Verder is een beroep gedaan op de archieven van andere universiteiten, gegevens van de Gereformeerde Kerken in Nederland, er is gebruik gemaakt van secundaire literatuur en van de mondelinge overlevering.

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de database, en de database die hier is gepubliceerd is dan ook 'work-in-progress'. Gelieve bij gebruikmaking in wetenschappelijke publicaties het versienummer te vermelden. De samensteller, historicus Dr Maarten J. Aalders, houdt zich aanbevolen voor correcties. Neem daarvoor contact op met de universiteitshistoricus van de VU, Ab Flipse:
Contact per e-mail.

De database (versie juli 2018) is hieronder te downloaden als pdf. Heeft u voor onderzoek een ander format nodig? Neem contact met ons op.

VU Studenten 1880-1940 - versie juli 2018.pdf