1920: De plechtige teraardebestelling van dr. A. Kuyper

Beelden van de begrafenis van Abraham Kuyper in Den Haag: de begrafenisstoet van het sterfhuis naar de begraafplaats en toespraken.