1955: VU-festival. Een reportage van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

De film volgt de feestelijke gebeurtenissen van het festival ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 17-21 oktober 1955. Tijdens de openingsbijeenkomst in de Westerkerk te Amsterdam zijn er o.a. toespraken van prof. Berkhouwer en predikant dr. Jonker. Ook wordt er een taartbakwedstrijd georganiseerd. Er is een feestvergadering van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag met een toespraak van minister Zijlstra. Ten behoeve van de nieuwbouw voor het VU-ziekenhuis overhandigt de locoburgemeester een bedrag van 500.000 gulden. Ook houdt mevrouw Verdam-Okma; presidente van Vrouwen VU-hulp; een toespraak. De feestelijkheden eindigen met een fakkeloptocht.