1959: De Vrije Universiteit bouwt aan de toekomst

Met becommentarieerde sfeerbeelden wordt een impressie gegeven van de VU voor en tijdens de bouw van het ziekenhuis en de laboratoria in Buitenveldert. Hieruit komt ook de noodzaak voor de nieuwbouw naar voren: de VU was destijds verspreid over Amsterdam in diverse panden en had bovendien te kampen met tekort aan ruimte.