1983: Rechten studeren aan de V.U.

Voorlichtingsprogramma voor aankomende studenten. In een band-dia serie worden eerst enkele vakgebieden uit het recht geïllustreerd aan de hand van activiteiten op de luchthaven Schiphol. De vakken in de propedeuse worden genoemd en enkele docenten worden voorgesteld. Vervolgens worden de keuzemogelijkheden in de drie-jarige doctoraalopleiding aangegeven: Nederlands recht, notariëel recht en vrije studierichting. Tenslotte wordt ingegaan op de beroepsmogelijkheden voor afgestudeerde juristen Samenstelling Commissie publiciteit en mentoraat Juridische Faculteit