1983: Rechtshulp VU: studenten als hulpverleners

Reportage over het werk van de Vakgroep Rechtshulp VU. Cliënten kunnen via het spreekuur van Rechtshulp VU in enkele buurthuizen of per telefoon juridisch advies krijgen. Spreekuur en telefoondienst worden bemand door studenten die op deze wijze de geleerde theorie in praktijk kunnen brengen en bovendien met aspecten van hulpverlening in aanraking komen als contact met cliënten en samenwerking met andere disciplines. In het programma beelden van gesprekken met cliënten, van nabesprekingen met teams in buurthuizen en van werkbesprekingen op de faculteit met docenten die in bepaalde gevallen ook als advocaat van cliënten kunnen optreden. Verder vertellen studenten over dit werk en het belang ervan voor hun opleiding. Samenstelling Dick Jalink en Sietse Steenstra