1984: Pedagogen aan het werk: pedagogiek studeren aan de Vrije Universiteit

Voorlichtingsprogramma. Een orthopedagoge, een schoolbegeleider en een sociaal-pedagogisch onderzoeker worden getoond in hun werkomgeving. Zij geven commentaar op het werk dat zij doen en op het belang van hun opleiding voor hun werk. Daarnaast geeft drs. H. Baartman, docent aan de Vrije Universiteit, een toelichting op het vak pedagogiek en enige informatie over opzet en inhoud van de studie. Aan het slot van het programma wordt enige aandacht besteed aan de kansen op werk voor afgestudeerde pedagogen. Samenstelling: Leo Bijlmer et al.