Films

1920: De plechtige teraardebestelling van dr. A. Kuyper

Beelden van de begrafenis van Abraham Kuyper in Den Haag: de begrafenisstoet van het sterfhuis naar de begraafplaats en toespraken.

1935: Amsterdam. Zetel van de Vrije Universiteit. Deel 1

Film die een beeld geeft van de Vrije Universiteit in 1935. Deel 1 toont de jaarlijkse samenkomst van de vereniging 'VU plan 1937', beelden van het Bilderdijkmuseum en het gebouw van de 'Maatschappij voor den werkenden stand' aan de Kloveniersburgwal. Een aankomend student wordt gevolgd terwijl hij van het Centraal Station door Amsterdam loopt naar het gebouw van de Vrije Universiteit aan de Keizersgracht. Verder zien we het Paedologisch Instituut.

1935: Amsterdam. Zetel van de Vrije Universiteit. Deel 2

Film die een beeld geeft van de Vrije Universiteit in 1935. Deel 2 toont het laboratoriumgebouw van de Wis- en Natuurkundige Faculteit; de bibliotheek en de instrumentenmakerij. Ook worden we door de Valeriuskliniek geleid en zien we hoe lichamelijk onderzoek wordt verricht in het Psychisch Laboratorium en hoe arbeidstherapie gegeven wordt aan patiënten.

1937: Vijf jaar werken bekroond

In 1932 werd door mevrouw S. Verdam-Okma en enkele andere vrouwen het 'VU-plan 1937' opgericht. Deze organisatie van gereformeerde vrouwen was bedoeld om geld in te zamelen voor de Vrije Universiteit, met name voor de Medische Faculteit. In deze film is de registratie te zien van de aanbieding van het door vrouwen gespaarde bedrag (311.781,89 gulden) in de ledenvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde grondslag in de Apollohal in Amsterdam op 28 oktober 1937.

1953: Als een schoon boek. Een filmreportage van de Vrije Universiteit

Voorlichtingsfilm over de geschiedenis van de Vrije Universiteit. Opgericht in 1880 onder leiding van Abraham Kuyper vanuit het idee dat de wetenschap geen instrument zou mogen worden 'tegen de ere van den Christus des Schrifte', begon het met vijf studenten in een pand aan de Keizersgracht. Twintig jaar later was het studentenaantal gestegen tot 219 en later moesten diverse panden verspreid over de stad aangekocht worden. De film eindigt in 1953. In dat jaar waren er 1700 studenten. Dit was tevens het jaar waarin de eerste paal de grond in ging voor de bouw van het VU ziekenhuis.

1955: 75 jaar Vrije Universiteit

Deze film (zonder geluid) begint met de befaamde collectebusjes waarmee vanaf de jaren dertig geld werd ingezameld om uitbreiding van de Vrije Universiteit te bekostigen. Vervolgens worden er politieke spotprenten getoond over de financiering van de VU. De toenmalige situatie van de huisvesting wordt o.a. geïllustreerd met beelden van de overvolle bibliotheek op een zolderverdieping en een plattegrond die de verspreiding van de universiteit over Amsterdam in diverse vestigingen laat zien. Afgesloten wordt met een maquette van de nieuwbouw van de VU in Buitenveldert en de collectebusjes waar geld in wordt geworpen.

1955: VU-festival. Een reportage van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

De film volgt de feestelijke gebeurtenissen van het festival ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 17-21 oktober 1955. Tijdens de openingsbijeenkomst in de Westerkerk te Amsterdam zijn er o.a. toespraken van prof. Berkhouwer en predikant dr. Jonker. Ook wordt er een taartbakwedstrijd georganiseerd. Er is een feestvergadering van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag met een toespraak van minister Zijlstra. Ten behoeve van de nieuwbouw voor het VU-ziekenhuis overhandigt de locoburgemeester een bedrag van 500.000 gulden. Ook houdt mevrouw Verdam-Okma; presidente van Vrouwen VU-hulp; een toespraak. De feestelijkheden eindigen met een fakkeloptocht.

1959: De Vrije Universiteit bouwt aan de toekomst

Met becommentarieerde sfeerbeelden wordt een impressie gegeven van de VU voor en tijdens de bouw van het ziekenhuis en de laboratoria in Buitenveldert. Hieruit komt ook de noodzaak voor de nieuwbouw naar voren: de VU was destijds verspreid over Amsterdam in diverse panden en had bovendien te kampen met tekort aan ruimte.

1960: De VU bouwt. Eerste paal W&N-gebouw

Minister J.M.L.T. Cals van OKW heit aan de Amstelveense Weg te Buitenveldert de eerste paal voor het nieuwe laboratorium van de faculteit Wis- en Natuurkunde van de Vrije Universiteit. Naast het laboratorium wordt gewerkt aan de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis. Er worden beelden getoond van de div. VU-gebouwen in Amsterdam, o.a. het pand aan de Keizersgracht met het borstbeeld van Abraham Kuyper in de regentenkamer, collegezalen voor de theologische en juridische faculteiten en de centrale bibliotheek, het pand aan de Paulus Potterstraat van de Psychologie en het gebouw aan De Lairessestraat. Verder studenten die bidden voor het begin van het college en academische plechtigheden in een kerkgebouw. Het probleem van de krappe huisvesting en de grote verspreiding van de faculteiten over Amsterdam en daarmee de noodzaak tot concentratie wordt hiermee geïllustreerd. In een verklaring spreekt rector-magnificus prof. dr. I.A. Diepenhorst zijn voldoening uit over de nieuwbouw van de VU.

1965: Dies Natalis; eredoctoraat Martin Luther King

Klein gedeelte van de viering van de Dies Natalis van de VU in 1965 in het Concertgebouw te Amsterdam, met onder andere de uitreiking van eredoctoraten aan prins Bernhard en dominee Martin Luther King.