Films

1965: Ziekenhuis vanaf de Watertoren

Beelden van het VU ziekenhuis gezien vanaf de watertoren aan de Amstelveenseweg (statische cameraopstelling)

1966: Opening nieuwe VU-gebouwen

Op 12 oktober 1966 werd een achttal nieuwe VU-gebouwen, waaronder het Academisch Ziekenhuis officieel geopend. De openingsbijeenkomst begon in de Rai. Minister I.A. Diepenhorst droeg symbolisch de gebouwen over aan de rector magnificus W.F. de Gaay Fortman. De genodigden vertrokken vervolgens naar de nieuwe gebouwen voor diverse feestelijkheden.

1968: Universiteit en Hogeschool: voorlichtingsfilm natuurkunde, wiskunde

Voorlichtingsfilm uit 1968 voor studenten over de studies wis- en natuurkunde. Wat is natuurkunde? Het antwoord op deze vraag probeert prof. dr. C.C. Jonker te beantwoorden aan de hand van de geschiedenis van zeventig jaar onderzoek naar radioactiviteit. Bij de beantwoording van de vraag: 'Wat is wiskunde?', komt het probleem naar voren dat het lastig is om op begrijpelijke wijze aan een leek uit te leggen wat wiskunde nu eigenlijk behelst. In een vraaggesprek van prof. dr. P. Mullender en prof. dr. G.H.A. Grosheide met studenten worden verschillende aspecten besproken. Aan de orde komen bijvoobeeld: Aan welke criteria moet je voldoen om deze studie te volgen? Wat kun je met deze studie doen? Wat is het doel van wiskunde? Na het beantwoorden van deze vragen wordt uitgelegd hoe je wis- en natuurkunde studeert en worden de verschillende richtingen binnen deze faculteiten beschreven. Afgesloten wordt met een voorbeeld uit de praktijk middels een interview met wetenschappelijk adviseur van het natuurkundig laboratorium van Philips, prof. dr. J. Volger. regie: Joop van Reede ; red. natuurkunde: C.C. Jonker, J.J. van Rooijen, G.D. Thijs ; red. wiskunde: P. Mullender, G.H.A. Grosheide

1972: Bezet. Een film over de bezetting van de VU

Eind jaren zestig en zeventig werden verschillende universiteiten in Nederland, ook de VU, regelmatig 'bezet'. Op 22 februari 1972 werd door vijfhonderd studenten; wetenschappelijk medewerkers en ondersteunend personeel de tweede verdieping van de VU bezet. Belangrijkste eis van de bezetters was een vergaande democratisering van de bestuursstructuur. Deze bezetting zou later de naam '100-uren bezetting' krijgen. Deze werd formeel opgeheven naar aanleiding van de toezegging van directie en curatoren dat de termijn van kandidaatstelling voor de universiteitsraadsverkiezingen werd verlengd.

1979: 100 jaar VU-Vereniging: 'n impressie van 3 febr. 1979

Een impressie van de viering van het honderdjarige bestaan van de VU-vereniging. Het ochtendprogramma vond plaats in de aula en vanwege de grote belangstelling werd de opening 's middags herhaald in de medische faculteit. De dag werd geopend door mr. D. Schut, de voorzitter van het bestuur van de Vereniging. Daarna werd het herdenkingsboek aangeboden door de schrijver dr. J. Roelink. Vervolgens hield mevr. Hannie van Leeuwen, lid van het bestuur van de vereniging, een toespraak. Tijdens het middagprogramma in de medische faculteit werd, na de herhaling van de opening en de zang van het VU-koor, de groep genodigden verdeeld in 31 groepjes. Deze brachten een bezoek aan de verschillende faculteiten en het VU ziekenhuis. De dag werd feestelijk afgesloten met een receptie. Commentaar: Aart Staartjes.

1980: Dies Natalis Vrije Universiteit 100 jaar. Deel 1

Op 20 oktober 1980 vond in de Nieuwe kerk te Amsterdam in aanwezigheid van koningin Beatrix de viering plaats van de honderdste Dies Natalis van de Vrije Universiteit. Rector magnificus prof. dr. H. Verheul spreekt zijn dies-rede uit met als titel 'Een eigen Universiteit...'.

1980: Dies Natalis Vrije Universiteit 100 jaar. Deel 2

Op 20 oktober 1980 vond in de Nieuwe kerk te Amsterdam in aanwezigheid van koningin Beatrix de viering plaats van de honderdste Dies Natalis van de Vrije Universiteit. Negen eredoctoraten werden toegekend. Deze werden uitgereikt aan A.G.M. Melsen (wiskunde), C.F. Barnaby (natuurwetenschappen), G. Duby (letteren), A.B. Frielink (economische wetenschappen), H. Algra (sociale wetenschappen), J. Miguez Bonino (godgeleerdheid), Yap Thiam Hien (rechtsgeleerdheid), F.E.R. de Maar (tandheelkunde) en S. Kruyt (medische wetenschappen)

1980: Dies Natalis Vrije Universiteit 100 jaar. Deel 3

Op 20 oktober 1980 vond in de Nieuwe kerk te Amsterdam in aanwezigheid van koningin Beatrix de viering plaats van de honderdste Dies Natalis van de Vrije Universiteit. Na de uitreiking van de eredoctoraten was er een muzikaal intermezzo. Het VU-koor en VU-orkest onder leiding van dirigent Huub Kerstens voerden het Te Deura Laudamus (1946) van Hendrik Andriessen (1892-1981) uit.

1980: Dies Natalis Vrije Universiteit 100 jaar. Deel 4

Te Deura Laudamus (1946) van Hendrik Andriessen uitgevoerd door het VU-koor en VU-orkest onder leiding van dirigent Huub Kerstens tijdens de viering van de honderdste Dies Natalis van de Vrije Universiteit in de Nieuwe kerk te Amsterdam op 20 oktober 1980.

1980: Miles gloriosus = Kolonel Bluf: komedie van T. Maccius Plautus / gespeeld door studenten Klassieke Talen. Deel 1

Een registratie van een opvoering in eigen vertaling van een komedie van de Latijnse schrijver T. Maccius Plautus (251-194 v. Chr.). Het stuk handelt over een militair, een beruchte vrouwengek, die het meisje van een Atheense jongeman ontvoerd heeft en de verwikkelingen en intriges om hem het meisje weer afhandig te maken.