Films

1980: Miles gloriosus = Kolonel Bluf: komedie van T. Maccius Plautus / gespeeld door studenten Klassieke Talen. Deel 2

Een registratie van een opvoering in eigen vertaling van een komedie van de Latijnse schrijver T. Maccius Plautus (251-194 v. Chr.). Het stuk handelt over een militair, een beruchte vrouwengek, die het meisje van een Atheense jongeman ontvoerd heeft en de verwikkelingen en intriges om hem het meisje weer afhandig te maken.

1980: VU in 't 100 : een impressie van de viering van het eeuwfeest van de Vrije Universiteit

Reportage van het honderdjarige jubileumfeest van de VU op 14 maart 1980. De opening werd verricht door staatssecretaris Nauta met het planten van een boom en het hijsen van de VU-vlag. Ter ere van dit feest waren diverse tentoonstellingen te bezichtigen. Zoals de jubileumtentoonstellingen 'Schoon en vroom : kunst in de kerk rond 1880', 'Planten uit de bijbel' en een tentoonstelling waar de rol van de computer centraal stond: 'Computer en beroep'. Tijdens de openbare zitting van het College van Decanen in de Nieuwe Kerk op de Dam, bijgewoond door koningin Beatrix, werd een leerstoel aangeboden op het gebied van de staatskunde: de Kuyper katheder. Ook werden er diverse eredoctoraten verleend, o.a. in de faculteit der sociale wetenschappen aan de Leeuwarder journalist en publicist H. Algra en in de faculteit der geneeskunde aan de arts-apotheker mevrouw drs. S. Kruyt uit Soerabaja. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke eredoctor van de VU. Directeur-generaal van de PTT, dhr. Leenman, bood de eerste jubileumzegels aan ontworpen door Gelijn Esscher. Het programma werd afgesloten door een concert in het Concertgebouw door het VU-orkest en het VU-koor met een speciaal voor deze dag geschreven compositie van Joop Voorn

1983: Dag student (rechten)

Voorlichtingsprogramma, gemaakt in opdracht van de commissie publiciteit en mentoraat van de Juridische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In een band-diaserie wordt een beeld gegeven van een dag uit het leven van een eerstejaars studente die op kamers woont in de stad en op die dag een tentamen strafrecht moet doen; verder van een dag uit het leven van een vierdejaars student die telefoondienst heeft bij Rechtshulp VU. Daarbij tevens aandacht voor voorzieningen aan de universiteit en voor ontspanningsmogelijkheden.

1983: Dierproeven mensenwerk: een biologie en samenleving verkenning

Françoise Wemelsfelder, 6e jaars studente biologie, prof. dr. Joos Joosse, hoogleraar experimentele dierkunde VU en drs. Wim Pereboom, toezichthouder dierproeven Duphar spreken over hun ervaringen met dierproeven en hun opvattingen daarover. Enkele ingrepen worden getoond. Per jaar worden in Nederland 1,5 miljoen gewervelde proefdieren gebruikt. Ingegaan wordt op de volgende vragen: Hoe vanzelfsprekend en toelaatbaar zijn dierproeven? Welk doel dienen ze? Welke persoon of instantie moet voor experimenten verantwoordelijk zijn? Welke rechten hebben dieren of welke plichten mensen? Wordt over het lijden van dieren antropomorf gedacht? De gegeven antwoorden verschillen/ samenstelling Charlotte van der Woude

1983: Rechten studeren aan de V.U.

Voorlichtingsprogramma voor aankomende studenten. In een band-dia serie worden eerst enkele vakgebieden uit het recht geïllustreerd aan de hand van activiteiten op de luchthaven Schiphol. De vakken in de propedeuse worden genoemd en enkele docenten worden voorgesteld. Vervolgens worden de keuzemogelijkheden in de drie-jarige doctoraalopleiding aangegeven: Nederlands recht, notariëel recht en vrije studierichting. Tenslotte wordt ingegaan op de beroepsmogelijkheden voor afgestudeerde juristen Samenstelling Commissie publiciteit en mentoraat Juridische Faculteit

1983: Rechtshulp VU: studenten als hulpverleners

Reportage over het werk van de Vakgroep Rechtshulp VU. Cliënten kunnen via het spreekuur van Rechtshulp VU in enkele buurthuizen of per telefoon juridisch advies krijgen. Spreekuur en telefoondienst worden bemand door studenten die op deze wijze de geleerde theorie in praktijk kunnen brengen en bovendien met aspecten van hulpverlening in aanraking komen als contact met cliënten en samenwerking met andere disciplines. In het programma beelden van gesprekken met cliënten, van nabesprekingen met teams in buurthuizen en van werkbesprekingen op de faculteit met docenten die in bepaalde gevallen ook als advocaat van cliënten kunnen optreden. Verder vertellen studenten over dit werk en het belang ervan voor hun opleiding. Samenstelling Dick Jalink en Sietse Steenstra

1984: Hoe Jacob en Video elkaar vonden...

Voorlichtingsfilmpje waarin het plan van de Vrije Universiteit wordt uiteengezet om 's nachts onderwijs- en voorlichtingsprogramma's uit te zenden via het kabelnet van Amsterdam. Het plan wordt gepresenteerd als het voorgenomen huwelijk tussen Jacob Kabel en Video Band. Enkele gebruiksmogelijkheden van uit te zenden programma's worden genoemd. Arend Gideon van Dam, Ben van Kaam.

1984: Natuurkunde, een studie waard? (voorlichtingsprogramma)

Voorlichtingsprogramma voor aankomende studenten van de Voorlichtingscommissie Natuurkunde en Sterrenkunde bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. In een band-diaserie wordt de opzet van de natuurkundestudie in de twee-fasenstructuur uiteengezet. In het eerste jaar van de eerste fase oriëntatie op het vak. Ingegaan wordt op de verdeling van de tijd naar studievorm en studieinhoud. In het tweede jaar verbreding van het studieterrein, waarbij de "structuur van de materie" centraal staat. In het derde jaar verdieping en in het vierde specialisatie. De specialisatierichtingen worden kort gepresenteerd. Verder aandacht voor de beroepsperspectieven en voor de mogelijkheden van activiteiten naast de studie (bestuurlijke activiteiten, mentoraat, ontspanningsmogelijkheden). Samenstelling Piet Blankert en Pieter Licht

1984: Opening telefooncentrale: geschiedenis van de telefoon aan de Vrije Universiteit

Korte documentaire over de geschiedenis van de telefoon aan de vrije Universiteit n.a.v. de opening van de telefooncentrale

1984: Pedagogen aan het werk: pedagogiek studeren aan de Vrije Universiteit

Voorlichtingsprogramma. Een orthopedagoge, een schoolbegeleider en een sociaal-pedagogisch onderzoeker worden getoond in hun werkomgeving. Zij geven commentaar op het werk dat zij doen en op het belang van hun opleiding voor hun werk. Daarnaast geeft drs. H. Baartman, docent aan de Vrije Universiteit, een toelichting op het vak pedagogiek en enige informatie over opzet en inhoud van de studie. Aan het slot van het programma wordt enige aandacht besteed aan de kansen op werk voor afgestudeerde pedagogen. Samenstelling: Leo Bijlmer et al.