Films

1985: Afscheid Mr. D. Schut

Videoregistratie van de muzikaal omlijste toespraken t.g.v. het afscheid van Mr. D. Schut als bestuurslid van de VU, laatselijk voorzitter van de Vereniging. Aansluitend beelden van de receptie.

1985: Compilatie van VU voorlichtingsfilms

Een compilatie van voorlichtingsfilms van verschillende faculteiten en afdelingen van de VU. Onder andere van de faculteiten Scheikunde, Economie, Bewegingswetenschappen, Psychologie en van het VU-ziekenhuis

1985: Compilatie VU-koren

Beelden van repetities van het VU-koor, afgewisseld met ontspanningsmomenten. Ze repeteren voor een uitvoering ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan in 1985. De beelden zijn niet voorzien van commentaar

1985: Dies natalis Vrije Universiteit

Ingekorte registratie van de viering van de 105e dies natalis van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Prof. P.L.Dijk sprak de diesrede uit: "Gelijkheid, gelijkwaardigheid, discriminatie en het recht". Eredoctoraten werden verleend aan J.P.Horder (geneeskunde); René Girard (letteren) en Oe. H. Kapita (godgeleerdheid).

1985: Een beeld van een koor

Documentaire naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van het VU-koor. Beelden van repetities en uitvoeringen worden afgewisseld met gesprekken met vroegere dirigenten, de huidige dirigent en met componisten die muziek voor het koor geschreven hebben. Het koor zingt vooral eigentijdse muziek, waaronder jaarlijks een werk dat door een Nederlandse componist in opdracht voor het koor geschreven wordt. Ger Poppelaars

1985: VU-koor

Beelden van repetities van het koor en gesprekken met vroegere dirigenten, de huidige dirigent en componisten die muziek voor het koor geschreven hebben. Het koor zingt vooral eigentijds muziek, waaronder jaarlijks een werk dat door een Nederlandse componist in opdracht voor het koor geschreven wordt.

1987: De hortus van de VU

De botanische tuin van de VU is aangelegd t.b.v. studie en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is de hortus toeleveringsbedrijf voor de subfaculteit Biologie. Planten dienen als studiemateriaal voor studenten. In dit programma worden de diverse afdelingen van de tuin getoond. Men ziet o.a. het pinetum: de naaldbomentuin; de experimentkassen, waar onderzoek wordt verricht bv. koperresistentie onderzoek; de succulentenkas, waar een collectie vetplanten en cactussen groeit; de kleine kassen, waar de specialiteiten van de hortus worden gekweekt nl. orchideeën en vleesetende planten. Verder neemt men een kijkje in de zaadkamer, de kwekerij, de heemtuin en de rotstuin. Regie: Sireen Abdoelrahman; met dank aan Daan Smit en M. Vroman.

1987: Filosofie je leven lang

Voorlichtingsprogramma voor aankomende studenten filosofie aan de VU te Amsterdam. Interviews met 3 generaties van VU-filosofen (één eerstejaars studente, twee afgestudeerden en een oud-hoogleraar) brengen de titelwoorden in beeld: "Filosofie, ... Je leven lang". De eerstejaars vertelt met welke verwachtingen zij de wijsgerige studie aan de VU begonnen is. De beide afgestudeerden (een docente voor theologie studenten en een adviseur in het bedrijfsleven) laten zien dat die studie nooit "af" is, maar door de vragen van het dagelijks werk op gang wordtgehouden. Bij de oud-hoogleraar prof. dr. C.A. van Peursen wordt duidelijk dat de filosoof tot het gesprek over die vragen blijft bijdragen, ook na beeindiging van zijn dienstverband.

1988: Over en weer: de VU-Vereniging nu

Programma over het heden en verleden van de VU-vereniging. De regionale activiteiten die de laatste jaren sterk zijn uitgebreid dankzij de aanstelling van regionale VU-contactpersonen in alle delen van het land, worden speciaal belicht. De film is opgebouwd rond twee lezingen in het land, door twee VU-hoogleraren. Beiden komen aan het woord over hun dagelijks werk: resp. dyslexie- en milieu-onderzoek. Tevens worden interviews getoond met de VU-contactpersonen die deze bijeenkomsten voorbereidden. Ook het verleden komt aan bod met beelden uit de VU-film, die in 1935 gemaakt is ten behoeve van de achterban, en hoe die achterban geschaard rond het VU-busje met de VU meeleefde. Het VU-busje is er anno 1988 nog. Tevens worden aan de hand van diverse projecten getoond hoe Vrouwen VU-hulp, de aan de VU-vereniging gelieerde steunorganisatie, nú vorm geeft aan haar doelstelling. Scenario, regie en tekst: Boud Smit.

1989: 110 jaar Vrije Universiteit

Compilatie van de reportages gemaakt tijdens de open dag ter gelegenheid van de viering van het 110 jarig bestaan van de VU.