Films

1989: De Griffioen: het nieuwe logo

Film over geschiedenis en herkomst van het hybridische fabeldier de griffioen, het VU-logo.

1989: TV-VU: Transsexualiteit

Gert J. Peelen in gesprek met Prof. Gooren, eerste hoogleraar in de transseksuologie, Prof. Kuitert, ethicus, en dominee Janine de Boer over transseksualiteit. Kort nieuws: Karel Peters' benoeming tot bijzonder hoogleraar litteraire kritiek; benoeming prof. Gooren hoogleraar transseksualiteit; prof. Stol over de van Nijmegen in bruikleen gekregen kleitabletten met spijkerschrift

1991: De ondergang van het VU-busje

Na bijna 60 jaar gaat Vrouwen VU-Hulp over op giraal betalen. Het in bijna ieder gereformeerd gezin bekende VU-busje moest dus verdwijnen. De dia-serie schetst een beeld van de geschiedenis van dit spaarpotje voor de Vrije Universiteit.

1991: Een nieuw gezicht: de Griffioen

Band-dia-serie over het nieuwe logo van de VU, de Griffioen. Over het belang, het tot stand komen en het gebruik ervan.

1992: Vrije Universiteit, een universiteit met voeten en vleugels

Voorlichtingsfilm. Scenario en regie: Hans Quatfass. De VU is een bron van kennis en kontakten op een breed terrein bedoeld voor onderwijs en onderzoek. Dezelfde kennis is ook toegankelijk voor bedrijfsleven, instellingen en overheid. Het CED wijst daarbij de weg. Voorbeelden: Het Van Goghmuseum laat een marktonderzoek uitvoeren door het Economisch Sociaal Instituut van de VU. Samenwerking van ANWB en de Juridische Faculteit om rechterlijke uitspraken snel toegankelijk te maken. Het VU-Taalcentrum spreekt vele talen, ook die van het bedrijfsleven. Een mensvriendelijke werkomgeving is de specialiteit van Ergocare van de Faculteit der Bewegingswetenschappen: een nieuw kassablok voor de HEMA. Samenwerking vakgroep Sociale Gerontologie en Ruimtelijke Ekonomie voor huisvestingsbeleid voor ouderen in stadsdeel de Baarsjes. Het Instituut voor Milieuvraagstukken kan advies geven i.z. milieubeleid

1993: Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit

Aan de orde komen o.a. het eigen karakter van de VU; wat studeren is; de dialoog ook met andere culturen; de wetenschap en technologie in dienst van de mens.

1993: Het lied der aarde (Dies natalis 1993)

Het VU koor zingt 'Het lied van de aarde', begeleid door natuurbeelden

1998: Buitenveldert 1958, 1998, 2008: de ontwikkeling van een stadswijk

Documentaire over de ontwikkeling van Buitenveldert, n.a.v. de tentoonstelling in het Exposorium van de VU. Piet Zanstra, architect van het eerste uur en de pioniers, de eerste bewoners wordt gevraagd naar hun ervaringen. Daarnaast komen thema's aan bod als: opzet van de wijk en groenvoorziening, de infrastructuur en verkeersafwikkeling, de geluidshindernormen, bewonersinitiatieven en het masterplan Zuid-as. Regie: Helene Fentener van Vlissingen; samenstelling: Hendriekje Bosma. View Description

1999: Het afscheid van C.H.J. Maats op 22 januari 1999

Registratie van het afscheid van voormalig medisch directeur van het VU ziekenhuis; Chris Maats.

1999: Ros in het ziekenhuis

Korte film ter ere van het afscheid van Piet Ros; voormalig bestuursvoorzitter van het VU Ziekenhuis. Collega's en naaste medewerkers vertellen wat hij voor het ziekenhuis heeft betekend.