Films

1999: Slaan van de eerste paal door drs. E.B. Mulder

Bouwjournaal. 21 juni 1999: Verslag van het slaan van de eerste paal van het nieuwe gebouw van het Vumc.

Scheikunde studeren aan de V.U.

Voorlichtingsprogramma voor aankomende studenten (band-dia serie). Ter inleiding worden enkele alledaagse toepassingen van scheikunde getoond en enkele ontwikkelingen van het vakgebied vermeld, met name in de samenwerking met andere disciplines zoals geneeskunde. Vervolgens wordt de opzet van de studie besproken. Aan het eind van het tweede jaar begint de voorbereiding op de specialisatie. Toepassingen van de kernmagnetische resonantietechniek worden als voorbeeld gebruikt om verschillende specialisaties en onderzoeksactiviteiten aan de VU in hun onderlinge samenhang te presenteren. Verder wordt ingegaan op enkele computertoepassingen binnen scheikunde. Tenslotte komen opleidingsmogelijkheden na het doctoraal examen aan bod (o.a. de lerarenopleiding) en worden enige beroepsperspectieven aangegeven.