#

Abraham Kuyper (1837-1920) stichtte 140 jaar geleden, samen met enkele medestanders, de Vrije Universiteit. De universiteit viert dit lustrum tijdens het academisch jaar 2020-2021 met tal van activiteiten, geïnspireerd door het gedachtegoed van Kuyper. Aanleiding om dit jaar extra aandacht te geven aan Kuyper is het feit dat het op 8 november een eeuw geleden is dat Kuyper overleed.

Kuyper had uitgesproken opvattingen over de samenleving, waardeerde pluriformiteit positief, en was strijder voor democratie. Tijdens de verschillende activiteiten die georganiseerd gaan worden, zullen de thema’s ‘sociaal ondernemen’, ‘diversiteit’ en ‘democratie’ centraal staan. De manier waarop de schijnbaar onvermoeibare Kuyper in de politiek, in het onderwijs, in de kerk, in de wetenschap en in de pers een nieuwe vorm gaf aan de samenleving, is nog altijd een bron van inspiratie. Niet alleen voor de VU, maar ook voor velen daarbuiten.

Opening Kuyperjaar
Op 1 oktober 2019 organiseerde het Amsterdam Center for Religious History het seminar Op naar 140 jaar Vrije Universiteit, met bijdragen van Fred van Lieburg, Ab Flipse en Jacob Bouwman.

De aftrap van het Kuyperjaar vond plaats op 28 januari 2020 met een bijeenkomst georganiseerd door het Friesch Dagblad in samenwerking met de VU. Hoogleraar voor de geschiedenis van het neocalvinisme George Harinck hield tijdens deze avond een lezing onder de titel ‘Abraham in wonderland’

Lees een verslag van deze avond in het Friesch Dagblad.
Download de lezing van George Harinck:


Kuyperweek november 2020
Op 3 november 2020 vindt aan de Vrije Universiteit de Kuypernacht plaats, waarbij de universiteit tot laat open is en er veel te beleven is op de campus. De week wordt afgesloten met de Dies Natalis, die dit jaar verplaatst is van 20 oktober naar vrijdag 6 november, om zo dichter bij de 100e sterfdag van Kuyper (op 8 november) zijn inspiratie in het nu te onderstrepen.

Tijdens deze week zal ook een internationaal wetenschappelijk congres plaatsvinden.

Overige activiteiten academische jaar 2020-2021
Meer informatie over de Kuyperweek en overige activiteiten in het lustrumjaar waaronder verschillende congressen, lezingen en seminars, binnen en buiten de VU, is is terug te vinden op de speciale pagina op de website van VU, en de agenda van het Amsterdam Center for Religious History, en op deze site. Aanpassingen in verband met de actuele situatie rondom de coronapandemie zullen ook hier worden vermeld.

Bestuursstructuur Abraham Kuyperjaar
Voor de organisatie van het Kuyperjaar is een stuurgroep ingesteld, die wordt ondersteund door een programmaraad.

Leden stuurgroep: Kathleen Ferrier (voorzitter), Don Ceder, Anne Dijk, George Harinck, Megan Terpstra, Renée van Schoonhoven, Vinod Subramaniam en Jacob Bouwman (secretaris) en Auley Boermann (student assistent)

Leden programmaraad: Kathleen Ferrier (voorzitter), Kees van der Kooij, Ab Flipse, René van Woudenberg, Hilde van Wijngaarden en anderen die betrokken zijn bij verschillende activiteiten.

Met ideeën of vragen over het Kuyperjaar kan men terecht bij de secretaris Jacob Bouwman. E-mail: j.w.bouwman@vu.nl

Eigen initiatieven zijn uiteraard van harte welkom en kunnen ook op GeheugenvandeVU worden vermeld. Neem daarvoor contact op met de coordinator van GeheugenvandeVU en universiteitshistoricus Ab Flipse a.c.flipse@vu.nl