Oraties 1880-1940

J.F. Koksma 1930
M. van Haaften 1930
A. Sizoo 1933
D. Nauta 1936
H.H. Kuyper 1937
E. van Dalen 1938
J. Haantjes 1938
G.H.A. Grosheide 1938
J. Oranje 1940
G.C. Berkouwer 1940