Rectorale redes 1880-1968

F.L. van Muiswinkel 1968