Opleiding geschiedenis, 1918-2018

In 2018 viert de opleiding geschiedenis aan de VU het honderdjarig bestaan. In 1918 werden er twee hoogleraren geschiedenis benoemd binnen de letterenfaculteit: A. Goslinga en A.A. van Schelven; kort daarna meldden de eerst geschiedenisstudenten zich en tot 1945 zouden vijftien studenten het doctoraal geschiedenis halen. Na de oorlog, met name vanaf de jaren zestig, zette de groei in. Er kwamen meer studenten en er werden hoogleraren en medewerkers benoemd in een groot aantal verschillende richtingen.

Blogs en artikelen
Gedurende 2018 verschijnen op deze site, ‘Geheugen van de VU’, regelmatig blogs en artikelen over de ‘geschiedenis van Geschiedenis’ aan de VU. Tot nu toe verschenen:

#

Gedurende het jaar hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden:

  • Op vrijdag 15 juni 2018 is er een historiografisch symposium onder de titel ‘De toestand van het verleden: visies op de historicus van morgen’. Keynotes van Joris van Eijnatten en Herman Paul.Tijd en locatie: 10.00 – 17.00 uur in zaal Agora 2 (Hoofdgebouw VU, 3e etage). De parellelsessies vinden plaats op de 9e verdieping van het hoofdgebouw in de zalen 09A24B, 09A32C en 09A33.

Het programma voor het symposium is hier te downloaden als pdf:


  • Op zaterdagmiddag 16 juni 2018 is er een publieksevent over het thema ‘Geschiedenis in de politiek’ voor studenten, alumni, historici politici en andere belangstellenden.
    Hoofdgebouw VU, zaal 4A33


Onze koning en minister-president zijn opgeleid als historicus; in het kabinet, het parlement en op veel plekken in de publieke sector vinden we vakgenoten. Doet hun historische achtergrond ertoe? Welke rol spelen historische kennis en inzichten eigenlijk in het politieke debat, de bestuurlijke praktijk of kwesties als bezinning op Nederland in Europa en de wereld?

Programma 16 juni 2018

Vanaf 13 uur: inloop met koffie/thee
13.30 – 13.40 welkom (Fred van Lieburg, opleidingsdirecteur Geschiedenis VU)
13.40 – 14.00 lezing ‘Historische kritiek als tweede natuur’ (Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis VU)
14.00 – 14:15 reactie (Roelof Bisschop, lid Tweede Kamer namens SGP)
14.15 -- 14.45 pauze
14.45 – 15.45 Debat onder leiding van Wim Berkelaar (medewerker HDC).

Deelnemers: Roelof Bisschop (lid Tweede Kamer namens SGP), Paul van Meenen (lid Tweede Kamer namens D66), Ronald van Raak (lid Tweede Kamer namens SP), Ronald Kroeze (docent politieke geschiedenis VU), Susan Legêne (VU)

15.45 presentatie Studievereniging Merlijn
16.00 boekpresentatie Geschiedenis aan de Zuidas. Essays van VU-historici (Prometheus 2018)
Borrel
Stand VU-Boekhandel

Onderzoek en onderwijs in de Geschiedenis aan de VU in 2018
Op de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU is meer te lezen over het onderzoek en onderwijs van de historici van de VU. De onderzoeksgroepen vormen de basiseenheid van de afdeling: 'politieke geschiedenis', 'cultuurgeschiedenis en religiegeschiedenis', 'economische en sociale geschiedenis' en 'mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief'.

De volgende opleidingen kun je volgen: