Metamorfoze-project VU-hoogleraren

Via het digitaliseringsprogramma Metamorfoze zijn tal van publicaties van VU-hoogeraren gedigitalseerd. Deze zijn ontsloten via de catalogus van de UBVU:
Hier een overzicht van Gedigitaliseerde publicaties van VU-hoogleraren.