Overige gedigitaliseerde bronnen

Behalve de via deze site ontsloten bronnen, zijn ook elders gedigitaliseerde bronnen te vinden die relevant zijn voor de VU-geschiedenis. Onder meer:

- H. Dooyeweerd

- H. Bavinck