Geboren: 14 augustus 1911
Overleden: 30 september 1997
1958 buitengewoon lector perswetenschap; 1971 gewoon lector; 1980 hoogleraar in de leer der communicatiemiddelen, 1981 emeritaat

Diemer, E.

Op internet:

Diemer, Everhardus, op: Protestant.nl