Geboren: 31 december 1930
Overleden: 1989
1968 wetenschappelijk hoofdmedewerker, 1977-1989 hoogleraar oudere Nederlandse Letterkunde

Strengholt, L.

Beschikbare downloads:

In memoriam L. Strengholt, uit: Jaarboek 1989-1990 (pdf)