Geboren: 20 oktober 1890
Overleden: 29 november 1966
1926 buitengewoon hoogleraar pedagogiek (L.) en catechetiek (FdG), 1929 hoogleraar pedagogiek, pedologie en psychotechniek (L.), emeritus 1961

Waterink, J.

Hoogleraar pedagogiek (Nieuw-Leusen 20 oktober 1890 - Amsterdam 29 november 1966)

Na zijn theologiestudie in Kampen was Jan Waterink gereformeerd predikant in achtereenvolgens Appelscha, Zutphen en Amsterdam. Zijn proefschrift, in 1923 aan de Vrije Universiteit (VU) verdedigd, handelde over het catechetische onderricht aan jongeren.

Gaandeweg ging Waterink zich meer toeleggen op de pedagogiek. Zijn benoeming in 1926 tot buitengewoon hoogleraar (VU) op de in dat jaar door het Gereformeerd Schoolverband ingestelde leerstoel voor protestants-christelijke opvoedkunde, was beslissend voor zijn verdere loopbaan als pedagoog. Drie jaar later werd hij gewoon hoogleraar voor catechetiek, pedagogiek, psychotechniek en verdere psychologische toepassingen. In zijn psychotechnisch laboratorium (1926) ontwikkelde hij testmateriaal voor bedrijven (personeelsselectie), scholen en individuen (studie- en beroepskeuze). In zijn pedologisch instituut (1931) onderzocht en behandelde hij afwijkende kinderen.

Zijn honderden publicaties waren voor een groot deel gericht op de dagelijkse opvoedingspraktijk in gezin en school (waaronder tijdschrift Moeder 1934-1961). Zijn driedelige Theorie der opvoeding (1926-1951) was een poging een pedagogiek te funderen op calvinistische beginselen.

Auteur: Marjoke Rietveld-Van Wingerden uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J.C. Sturm (red.), Leven en werk van prof.dr. Jan Waterink (Kampen 1991) ; M. Rietveld-van Wingerden, S. Miedema, Jan Waterink, Pedagoog tussen dogma en spiritualiteit, in: In de marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap, XI, 2002, 3, 27-35

Informatie op internet: Biografisch Woordenboek van Nederland ; Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren


Beschikbare downloads: