U bent hier : Home / Links

Verschillende universiteiten, in Nederland en daarbuiten, hebben websites waarop zij hun geschiedenis ontsluiten en presenteren:

 

- Album Academicum Universiteit van Amsterdam: bevat de namen van hoogleraren en gepromoveerden aan de Universiteit van Amsterdam en haar voorloper, het Athenaeum Illustre, van 1632 tot heden.

- Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae: bevat informatie over alle hoogleraren van de Universiteit Utrecht, vanaf de oprichting in 1636 tot heden.

- Catologus Professorum Academiae Groninganae: bevat biografische en iconografische gegevens over alle hoogleraren die vanaf 1614, het jaar van oprichting, aan de Groningse universiteit verbonden zijn geweest.

- Leidse hoogleraren: bevat gegevens van alle hoogleraren en lectoren die in diens zijn geweest van de Leidse Universiteit vanaf 1575

- UGentMemorie: het virtuele geheugen van de Universiteit Gent, 1817-2017. Het brengt herinneringen, geschiedenissen en erfgoed van de universiteit bij elkaar op een digitaal platform.

- UvAErfgoed

- TU Delft Academisch Erfgoed

- Radboud Gezichten: vijftig portretten van Nijmeegse hoogleraren

- Historie en academisch erfgoed Tilburg University

- TU/encyclopedie geschiedschrijving van de TU/Eindhoven

- Universiteit Twente 60 jaar

- Radboud Erfgoed

- Tilburg University WIKI

- Manchester Memories

 

Verschillende universiteiten hebben historische periodieken, zoals universitaire jaarboeken en tijdschriften, gedigitaliseerd.

Groningen:

- Jaarboeken Rijksuniversiteit Groningen, 1877-1976

- Gronings studentenblad, 1924-1972

Delft:

- Jaarboeken van de Technische Hogeschool Delft, 1916-1951

- Delftse studententijdschriften, 1898-1920

- Delftse universiteitsbladen, 1952-2017

Utrecht:

- U-blad, 1969-2009

Tilburg:

- Univers, 1964-heden

Eindhoven:

- Cursor, 1988-2012

Maastricht:

- Maffius, Observant, 1975-2009 

 

Websites over wetenschapsgeschiedenis en academisch erfgoed

- Digitaal wetenschapshistorisch centrum: nieuws, activiteiten, publicaties, biografieën en links over wetenschapsgeschiedenis

- Academische collecties: collecties en voorwerpen van negen Nederlandse universiteiten

- Medisch erfgoed: website over voorwerpen, die bewaard zijn gebleven uit de geneeskundige praktijk, het wetenschappelijk onderzoek en het geneeskundig onderwijs in Nederland