Overige gedigitaliseerde bronnen

Behalve de via deze site ontsloten bronnen, zijn ook elders gedigitaliseerde bronnen te vinden die relevant zijn voor de VU-geschiedenis. Onder meer:

-  Via de Univeristeitsbibliotheek VU is een deel van de aan de VU verdedigde proefschriften gedigitaliseerd:

- Proefschriften Faculteit der Godgeleerdheid

- Proefschriften Faculteit der Rechtsgeleerdheid

- Proefschriften Faculteit der Letteren & Wijsbegeerte

- Proefschriften Faculteit der Wis- en Natuurkunde

- Delpher: miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.

- Zoek in Delpher bijvoorbeeld in de jaargangen van De Standaard (1872-1944) waarin veel te vinden is over de Vrije Universiteit.
- Ook het eerste aan de VU verdedigde proefschrift van de hand van W.H. de Savornin Lohman, is digitaal in te zien via Delpher.

- Via het digitaliseringsprogramma Metamorfoze zijn tal van publicaties van VU-hoogeraren gedigitaliseerd. Deze zijn onderdeel van de via Delpher te doorzoeken gedigitaliseerde collectie van de UBVU.

- The Neo-Calvinisme Research Institute, met daarin ondermeer publicaties van Abraham Kuyper en Herman Bavinck.

- Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Daarin onder meer publicaties van VU-hoogleraren H. Dooyeweerd en H. Bavinck

- KNAW Digital Library: Proceedings of the KNAW, 1895-1950; Verhandelingen (Transactions), Sciences and Arts, 1895-2000; Mededelingen (Notices), Arts, 1927-2000.

- KNAW Historisch ledenbestand