U bent hier : Home / Onderzoek / Publicaties

Publicaties

Sinds 1999 verschijnt onder redactie van de Historische Commissie de Historische Reeks VU bij uitgeverij Meinema, Zoetermeer. De delen 1-14 zijn gedigitaliseerd en opgenomen in de sectie Bronnen - Historische Reeks op deze website.

Een overzicht van recente publicaties over de geschiedenis van de VU inclusief de Historische Reeks:

Boeken:

M. Aalders, 125 jaar Faculteit Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (Meinema 2005)

P. Bak, Gedonder in de sociale. Vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit, 1963-2013 (Meinema 2013)

A. Bakker, Een halve eeuw transgenderzorg aan de VU (Amsterdam: Boom 2020)

L. van Bergen, Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000 (Veen 2005)

W.J. Berkelaar, ‘Het is ons een eer en een genoegen’. Eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930 (Meinema 2007)

W.J. Berkelaar, ‘For Us it is an Honor and a Pleasure’. Honorary Doctorates at the VU University Amsterdam (Meinema 2007)

H. Blauwendraat, Worsteling naar waarheid. De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de Vrije Universiteit(Meinema 2004)

K. de Boer-van Rhenen en N. Velthorst, Bijzondere chemie?! 75 jaar scheikunde aan de Vrije Universiteit (Meinema 2005)

H. Bosma en A. Tervoort, Portrettengalerij. VU-wetenschappers op het doek (VU 2010)

J. de Bruijn, Helpende handen. VU-plan en Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932-1997 (Meinema 1999)

J de Bruijn en S. Faber en A. Soeteman, Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Universiteit, 1880-2010 (Prometheus Bert Bakker 2015)

A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880- 2005 (Bert Bakker 2005)

A.Th. van Deursen, The Distinctive Character of the Free University in Amsterdam, 1880-2005. A Commemorative History (Eerdmans 2008)

A. Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’. Een geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU (Meinema 2005)

A. Flipse, Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - 26 portretten (Amsterdam: VU University Press 2016)

G.van Klinken en B. Voorsluis, Voetstappen in opwaaiend zand. 40 jaar publieksactiviteiten VU-vereniging (VU 2004)

C. Paardekooper, Omstreden normalisering, de Vrije Universiteit in de jaren zeventig(Van Gennep 2013)

M. Rietveld-van Wingerden (red.), Een buitengewone plek voor bijzondere kinderen. Driekwart eeuw kinderstudies in het Paedologisch Instituut te Amsterdam (1931-2006) (Meinema 2006)

W. Roeleveld, Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit 1960-2001 (VU 2005)

A. Tervoort e.a., Wetenschap en samenleving. Groei en ontwikkeling van de VU- familie in beeld (VU 2005)

G. Thijs, Kleine luyden in ontwikkeling. Vrije Universiteit en Derde Wereld 1955-2005 (Meinema 2005)

G.J. Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880-2005, 2 delen. (Meinema 2005)

G. J. Schutte en H. Wels (red.), The Vrije Universiteit and South Africa. From 1880 to the present and towards the future: images, practice and policies (Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2005)

M. Wingens, (red.), Vooralsnog zonder titel. VU-studenten in het jaar 2000 (Meinema 2000)

J. Willems, (red.), Levend onderzoek aan de Vrije Universiteit (Meinema 2000)

H.E.S. Woldring, Een handvol filosofen. Geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1880 tot 2012 (Verloren 2013)

G. Zondergeld, Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting (Meinema 2002)

 

Artikelen (selectie)

Ab Flipse, '‘Geen weelde, maar een offer’. Vrije Universiteit, achterban en de natuurwetenschappen, 1880-1955', Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten 1800-2010, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (Hilversum: Verloren, 2012), 67-82

Ab Flipse, '"VU tussen twee VU-ren." De identiteit van de Vrije Universiteit in de jaren zeventig', Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (Hilversum: Verloren 2014), 83-102


Ab Flipse, 'Van maagd naar griffioen. Identiteit, profilering en corporate identity van de Vrije Universiteit Amsterdam sinds 1989', in: Universiteit en identiteit, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (Hilversum: Verloren, 2017)

Ab Flipse, 'De Vrije Universiteit Amsterdam als cité universitaire: Tussen gebouwencomplex en campus', in:  De universitaire campus: Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945, red. Ab Flipse en Abel. Streefland (Hilversum: Verloren, 2020).

George Harinck, '"Uwe komst in Amerika zou ten rijken zegen kunnen zijn". Hoe de Vrije Universiteit in de negentiende eeuw internationale betekenis kreeg', Over de grens. Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (Hilversum: Verloren 2009), 101-120

George Harinck, '"Voorlopig adem ik in vrije lucht". De Vrije Universiteit als soevereine kring in het Interbellum', Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (HIlversum: Verloren 2006), 67-82