VU-archief en -collecties

Het archief van de Vrije Universiteit wordt momenteel geïnventariseerd en ontsloten.

In de periode 2020-2024 wordt het gehele archief van de VU  bewerkt en geïnventariseerd, waarna het deels zal worden ondergebracht bij het Stadsarchief Amsterdam. Een ander deel (Academisch Erfgoed) zal worden ondergebracht bij de UBVU. Meer informatie over dit project, dat onder leiding staat van DMA (Documentmanagement en Archief), vindt u hier. Het is mogelijk dat archiefstukken die in bewerking zijn tijdelijk niet kunnen worden aangevraagd.
Inventarissen van de overgebrachte archieven worden gepubliceerd op de website van het Stadsarchief Amsterdam. Momenteel zijn via het Stadsarchief in te zien:

Bestuurscolleges

- Archief College van Directeuren

- Archief College van Curatoren

- Archief Senaat

- Archief VUVereniging

- Archief College van Decanen

- Archief College van Bestuur

- Ondernemingsraad (onderdeel nr. 3.17 CvB-archief)

Faculteiten

- Archief Faculteit der Godgeleerdheid

- Archief Faculteit der Rechtsgeleerdheid

- Archief Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte

- Archief Faculteit der Sociale Wetenschappen

- Archief Faculteit der Economische wetenschappen en Bedrijfskunde

Overig (diensten, etc.)

- Archivalia over de VU-panden aan de Keizersgracht (inv.nr. 5011, nrs. 1772-1781)

Binnenkort beschikbaar:

- Archief Universiteitsraad

- Archief Faculteit der Wis- en Natuurkunde / Faculteit der Betawetenschappen

Op termijn beschikbaar:

- Archieven van alle overige faculteiten en diensten.


- Archiefstukken die (nog) op de VU aanwezig zijn, waaronder studieverenigingen en studentenverenigingen, kunnen worden bestudeerd in de studiezaal van de Universiteitsbibliotheek. Neem voor raadpleging contact op via het e-mailadres: askthearchive@vu.nl .

- De historische archieven van het Academisch Ziekenhuis VU, en de Faculteit der Geneeskunde, worden beheerd door het VUMC. Benader daarvoor de archiefmedewerkers van het VUMC .

- Bij het HDC | Protestants Erfgoed (Bijzondere Collecties UBVU)  vindt u archieven van de VU, VU-hoogleraren en aan de Vrije Universiteit gelieerde organisaties. Bekijk een overzicht van alle HDC-archieven.

- De tien meter archief van VU-stichter Abraham Kuyper is digitaal toegankelijk via The Neo-Calvinism Research Institute

- Bij de afdeling Bijzondere Collecties van de UBVU worden onder meer handschriftelijke bronnen bewaard. In de Beeldbank zijn enkele gedigitaliseerde handschriften van VU-prominenten opgenomen.

- De afdeling Bijzondere Collecties van de UBVU beheert diverse collecties die gerelateerd zijn aan de VU-geschiedenis. Klik hier voor een overzicht van de collecties.

Voor contactpersonen met betrekking tot historie, archief en erfgoed, zie onder Contact.