Het archief van de Vrije Universiteit wordt momenteel geinventariseerd en ontsloten. Het kan op verschillende manieren worden geraadpleegd.

- Het Oud Archief van de VU, met archiefstukken vanaf 1879, wordt vooralsnog grotendeels beheerd door de UBVU. Een overzicht van de aanwezige archieven vindt u op de website van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC).
in de periode 2020-2024 zal het gehele archief worden bewerkt en geïnventariseerd, waarna het deels zal worden ondergebracht bij het Stadsarchief Amsterdam. Meer informatie over dit project vindt u hier. Het is mogelijk dat archiefstukken die in bewerking zijn tijdelijk niet kunnen worden aangevraagd.
Bij het HDC kunt u archiefstukken inzien voor onderzoek. Neem daarvoor contact op met Hugo van Kinschot.

- Bij het HDC vindt u ook archieven van VU-hoogleraren en aan de Vrije Universiteit gelieerde organisaties. Bekijk een overzicht van alle HDC-archieven.

- De tien meter archief van VU-stichter Abraham Kuyper is digitaal toegankelijk via The Neo-Calvinism Research Institute

- Bij de afdeling Bijzondere Collecties van de UBVU worden onder meer handschriftelijke bronnen bewaard. In de Beeldbank zijn enkele gedigitaliseerde handschriften van VU-prominenten opgenomen.

- De afdeling Bijzondere Collecties van de UBVU beheert diverse collecties die gerelateeerd zijn aan de VU-geschiedenis. Klik hier voor een overzicht van de collecties.