U bent hier : Home / Over de site

 ‘Geheugen van de VU’ is een initiatief van de universiteitshistoricus en de Historische Commissie van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Centraal in dit project staat de website: een virtueel herinneringplatform, waarop de  geschiedenis van de VU wordt ontsloten. De site biedt toegang tot tal van bronnen, presenteert de VU-geschiedenis voor een breed publiek, en kan als startpunt dienen voor verder onderzoek.

Het ‘Geheugen van de VU’ werd gelanceerd in november 2015, in het kader van het 135-jarig bestaan van de universiteit en de site is sindsdien verder ontwikkeld en uitgebouwd. Het project wordt ondersteund door de VUVereniging. Voor meer info over de VUVereniging klik op het logo: VU-Vereniging-logo.jpg

 

 

De ontwikkeling en uitvoering vindt plaats onder leiding van de universiteitshistoricus en de Historische Commissie van de VU; het project is ondergebracht bij de groep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het is een samenwerkingsproject met de Erdee Mediagroep. Rondom specifieke digitaliserings- en onderzoeksprojecten wordt ook samengewerkt met andere partners.

Op de site wordt de geschiedenis en het erfgoed van de VU verzameld en gepresenteerd. Hiermee wordt de historie van de VU ontsloten voor een breed publiek en onderzoek hiernaar gestimuleerd. Ook wordt de site gebruikt bij het onderwijs. Het projectteam van ‘Geheugen van de VU’ is steeds op zoek naar projecten en onderzoeksideeën die verband houden met de geschiedenis van de VU. Ideeën voor aanvullingen of wijzigingen op de getoonde informatie zijn zeer welkom. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen.

De site bevat momenteel de volgende onderdelen:

- Een 'Tijdlijn' waarin sleutelmomenten uit de geschiedenis van de VU worden gepresenteerd.

- Een plattegrond met 'Plaatsen': hierop worden 'plaatsen van herinnering' uit de geschiedenis van de VU in beeld gebracht, zoals oude VU-gebouwen en plekken die in de geschiedenis van de VU een belangrijke rol hebben gespeel.

- Een database met 'Personen': hier worden hoofdpersonen uit de geschiedenis van de VU kort beschreven, en zijn herdenkingsredes en In Memoriams samengebracht. De database zal steeds meer personen gaan bevatten.

- In de sectie 'Bronnen' zijn gedigitaliseerde VU-bronnen ontsloten. Het betreft bronnen die ofwel speciaal voor 'Geheugen van de VU' werden gedigitaliseerd, of in het verleden zijn gedigitaliseerd met steun van de Historische Commissie VU i.s.m. met de UBVU. Het gaat hier onder meer om de Jaarverslagen/jaarboeken van de VU-Vereniging en de VU over de periode 1880-1990, de rectorale redes over de periode 1880-1968, de oraties van hoogleraren over de periode 1880-1940, de Abraham Kuyper Collectie, Gegevensboeken uit jubileumjaren, twaalf delen uit de Historische Reeks VU, de gedigitaliseerde jaargangen van het blad 'De Heraut', over de periode dat Abraham Kuyper hiervan hoofdredacteur was. De bronnen zijn doorzoekbaar met de krachtige zoekmachine 'Digibron', die is ontwikkeld door de Erdee Mediagroep. Meer informatie over Digibron.

- In de sectie 'Beeld en Geluid' zijn gedigitaliseerde, historische VU-films verzameld, wordt doorverwezen naar gedigitaliseerde foto's en portretten die elders zijn te vinden.

- De sectie 'Onderzoek' presenteert informatie over lopend onderzoek naar de geschiedenis van de VU.

- Blogs zijn korte artikelen over aspecten van geschiedenis van de VU, vaak in relatie tot de actualiteit, en activiteiten. Ze worden geschreven door de universiteitshistoricus of in overleg door andere historici, studenten of vrijwilligers.

- 'Dossiers' worden aangelegd rondom specifieke thema's, zoals het eredoctoraat van Martin Luther King, of jubilea van studierichtingen en faculteiten.