U bent hier : Home / Over de site

De website ‘Geheugen van de VU’ is het virtuele herinneringsplatform van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Het project is een initiatief van de Historische Commissie van de VU.

Het ‘Geheugen van de VU’ werd gelanceerd in november 2015, in het kader van de het 135-jarig bestaan van de universiteit en de site is na 2015 verder ontwikkeld en uitgebouwd. De site kon worden gerealiseerd met steun van  het College van Bestuur. Financiele steun bij het opstarten van de site werd gegeven door de VUVereniging / Van Coeverden Adriani Stichting. De ontwikkeling en uitvoering vindt plaats onder leiding van de universiteitshistoricus en de Historische Commissie van de VU; het project is ondergebracht bij de groep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Op de site wordt de geschiedenis en het erfgoed van de VU verzameld en gepresenteerd. Hiermee wordt de historie van de VU ontsloten voor een breed publiek en onderzoek hiernaar gestimuleerd. Ook wordt de site gebruikt bij het onderwijs. Het projectteam van ‘Geheugen van de VU’ is steeds op zoek naar projecten en onderzoeksideeën die verband houden met de geschiedenis van de VU. Ideeën voor aanvullingen of wijzigingen op de getoonde informatie zijn zeer welkom. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen.

De site bevat momenteel de volgende onderdelen:

- Een 'Tijdlijn' waarin sleutelmomenten uit de geschiedenis van de VU worden gepresenteerd.

- Een plattegrond met 'Plaatsen': hierop worden 'plaatsen van herinnering' uit de geschiedenis van de VU in beeld gebracht, zoals oude VU-gebouwen en plekken die in de geschiedenis van de VU een belangrijke rol hebben gespeel.

- Een database met 'Personen': hier worden hoofdpersonen uit de geschiedenis van de VU kort beschreven, en zijn herdenkingsredes en In Memoriams samengebracht. De database zal steeds meer personen gaan bevatten.

- In de sectie 'Bronnen' zijn gedigitaliseerde VU-bronnen ontsloten. Het betreft bronnen die ofwel speciaal voor 'Geheugen van de VU' werden gedigitaliseerd, of in het verleden zijn gedigitaliseerd met steun van de Historische Commissie VU i.s.m. met de UBVU. Het gaat hier onder meer om de Jaarverslagen/jaarboeken van de VU-Vereniging en de VU over de periode 1880-1990, de rectorale redes over de periode 1880-1968, de oraties van hoogleraren over de periode 1880-1940, de Abraham Kuyper Collectie, Gegevensboeken uit jubileumjaren, twaalf delen uit de Historische Reeks VU, de gedigitaliseerde jaargangen van het blad 'De Heraut', over de periode dat Abraham Kuyper hiervan hoofdredacteur was. De bronnen zijn doorzoekbaar met de zoekmachine 'Digibron', die is ontwikkeld door de Erdee Mediagroep.

- In de sectie 'Beeld en Geluid' zijn gedigitaliseerde, historische VU-films verzameld, wordt doorverwezen naar gedigitaliseerde foto's en portretten die elders zijn te vinden.

- De sectie 'Onderzoek' presenteert informatie over lopend onderzoek naar de geschiedenis van de VU.

- Blogs attenderen op wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de VU, vaak in relatie tot de actualiteit, en activiteiten.

- 'Dossiers' worden aangelegd rondom specifieke thema's, zoals het eredoctoraat van Martin Luther King, of jubilea van studierichtingen en faculteiten.